Tuttu työpari parantaa työturvallisuutta

Tuttu työpari parantaa työturvallisuutta

Pelastustoimen ja ensihoidon monitoimiyksiköiden työturvallisuutta voidaan lisätä useilla eri tavoilla, joista keskeisimmät liittyvät osaamiseen ja vakituiseen työpariin. Huomiot tehtiin Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hankkeessa, jossa selvitettiin...
Ensihoitajat varautuneet tehtävien kasvuun

Ensihoitajat varautuneet tehtävien kasvuun

Sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset ja ensihoitoyritykset pyrkivät parhaansa mukaan suojaamaan ensihoidon työntekijöitä koronaviruksen tartunnoilta, etteivät auttajat itse sairastuisi. Ensihoidon henkilöstö on tartuntariskin eturintamassa. Kysyimme kolmelta...
Yhtenäisyyttä ensihoitajien työkyvyn tukemiseen

Yhtenäisyyttä ensihoitajien työkyvyn tukemiseen

Työterveyslaitoksen hankkeessa määritellään työlähtöisesti perusteet ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arviointiin ja edistämiseen. Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen ja edistämiseen ei toistaiseksi ole ollut yhtenäistä käytäntöä, joka perustuisi...