Vahvuus

Pelastustoimessa kuuluu olla vahva. Kuormitumme työssämme hyvin monella tavalla, usein yllättäen tai muutaman minuutin henkisellä valmistautumisella. Fyysiseen toimintakykyyn on satsattu

1 2