Yhteystiedot

Pelastusalan ammattilainen on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n jäsen- ja sidosryhmälehti.

ISSN: 1456-7709 (painettu lehti)
ISSN: 2489-2963 (verkkojulkaisu)

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Julkaisija: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry

Päätoimittaja: Tuula Kukonlehto
puh. 0400 352 709
tuula.kukonlehto(a)spal.fi

Toimittaja: Mikko Terävä
puh. 045 657 6882
mikko.terava(a)spal.fi