Yhä useammin ambulanssin kuljettamiseen vaaditaan C1-kortti. Autojen painot kasvavat ja niihin sijoitetaan entistä enemmän varusteita.

Useissa sairaanhoitopiireissä ja pelastuslaitoksissa on viime aikoina selvitetty ensihoitajien C1-luokan ajolupia. Taustalla on huomio siitä, että ambulanssit ovat entistä painavampia. Yli 3500 kiloa painavia ajoneuvoja ei saa ajaa B-luokan ajokortilla.

Aivan uudesta asiasta ei ole kyse — C1-kortin vaativia autoja on ollut sairaankuljetuksessa ennenkin. Nyt ajo-oikeusluokat ovat nousseet pinnalle, kun kalustoa on uusittu ja valmistajilta on saatu entistä painavampia ambulansseja. Autojen varustelua on myös koko ajan lisätty.

– Käynnissä on siirtymävaihe, jossa ensihoitajat päivittävät ajo-oikeuksiaan C1:een. Ajokorttivaatimus näkyy jo nyt ensihoitajien rekrytointi-ilmoituksissa, työmarkkinalakimies Jari Koivuluoma Palomiesliitosta kertoo.

Niillä työpaikoilla, joissa ajolupien selvittely on kesken, korttien päivitys C1:een tehdään normaalin työpaikan täydennyskoulutuksen kautta, Koivuluoma toteaa:

– Selvitetään nykyisten ja tulevien ambulanssien vaatimat ajoluvat ja tämän jälkeen henkilöstön ajokorttien tilanne. Tämän jälkeen suunnitellaan täydennyskoulutus, jolla henkilöstön ajo-oikeudet tarpeen mukaan päivitetään vastaamaan kalustoa.

Korttien päivityksessä työpaikkakoulutuksella on kyse periaatteesta: työnantaja on hankkinut työvälineen eli ambulanssin, ja on työnantajan vastuulla varmistaa, että työntekijä voi sitä laillisesti käyttää.
Kaikkien työntekijöiden ajokorttien päivitys ei ole itsetarkoitus, mutta eivät työnantajat voi asiaa jättää täysin selvittämättäkään, sanoo Koivuluoma.

– Ongelma ei ole suuri, eivätkä kustannuksetkaan. Sellaista tilannetta ei voi tulla, että ambulanssin joutuessa liikenneonnettomuuteen kuljettaja joutuisi jollain tapaa korvaus- tai rikosvastuuseen sen takia, että kalusto tai ajoluvat eivät olisi kunnossa.

Lapin sairaanhoitopiirissä (LSHP) ajolupien päivitys toteutettiin viime vuonna. Kuntayhtymässä heräsi epäilys ajoneuvojen painoista, jonka jälkeen tilannetta selvitettiin. Yllättäen ilmeni, että kaikki käytössä olevat ambulanssit edellyttävät kuljettajalta vähintään C1-luokan ajokortin, erityisesti kuormattuina. Koska osalta ensihoitajilta C1-ajokortti puuttui, työnantaja korvasi kortin päivittämisestä työntekijöille aiheutuvat kustannukset.

Autokoulun kustannusten lisäksi työnantaja vastasi teoriakokeen ja ajokokeen maksuista.

– C1:n edellyttämässä lääkärintarkastuksessa sai käydä työterveyshuollon toimipisteissä. Työnantaja myös mahdollisti tarvittaessa valokuvauksen korttia varten. Matkat koulutukseen pystyi tarvittaessa suorittamaan vara-ambulansseilla, kertoo ensihoitaja ja Lapin ensihoitajat ry:n luottamusmies Miko Määttä.

Koulutukseen riitti kaksi tuntia teoriaa ja kolme tuntia ajoharjoittelua. Kun tähän lisättiin kokeet, kortin suorittamiseen arvioitiin kuluvan työntekijältä noin kahdeksan tuntia. Tämä korvattiin työntekijälle antamalla tasoittumisjaksossa yksi kahdeksan tunnin koulutuspäivä. Kurssiin kuuluvan itseopiskelun sai suorittaa työn ohessa.

Ajolupien päivitys koski isoa joukkoa: ilman C1-korttia oli lähes 80 ensihoitajaa, kun LSHP:n ensihoitajien kokonaisvahvuus on noin 180 työntekijää.

C1-luvatta olevista parikymmentä oli määräaikaisia, joiden osalta työnantaja korvasi kortin kustannukset, jos palvelussuhde oli kestänyt tai vielä kestäisi vähintään kuusi kuukautta. Lyhyemmissä määräaikaisuuksissa ensihoitaja pystyi suorittamaan kortin sairaanhoitopiirin autokoulun kanssa neuvottelemalla hinnalla.

Luottamusmies Määttä kiittää työnantajaa hyvästä yhteistoiminnasta sekä prosessin nopeasta ja asiallisesta hoitamisesta.

Sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Timo Tammilehto kertoo, että työnantajan näkökulmasta kustannuksista vastaaminen oli alusta asti selvä asia. Käytännön asiat loksahtivat kohdalleen neuvottelussa henkilöstöjärjestöjen kanssa.

– Haluamme pitää työpaikkamme houkuttelevana ja kilpailukykyisenä, niin että ensihoitajat haluavat työskennellä meillä. Ajokorttien maksaminen oli osa tätä tavoitetta. Toisekseen kyse oli siitä, että ensihoitopalvelu tulee turvata. Toiminnan järjestäminen kävisi mahdottomaksi, jos ensihoitajilta puuttuisi ajolupia, Tammilehto sanoo.

Työnantaja ei voi velvoittaa ensihoitajaa ajamaan ambulanssia ilman ajolupaa, aivan samoin kuin ei voi velvoittaa tekemään muutakaan lainvastaista työtä.

– Keskusteluissa ensihoitajien kanssa tuli selväksi, että työntekijät katsoivat asiaa nimenomaan vastuukysymysten ja oikeusturvan kannalta, kertoo Tammilehto.

Ambulanssissa työskenteleville palomiehille ajo-oikeudet eivät ole olleet ongelma tähänkään mennessä: Pelastajakurssin pääsyvaatimuksena on opintojen aloituspäivään mennessä hankittu C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus.

Jos kuljettajalla on ajokortti, mutta ei ajoneuvon mukaista ajolupaa, syyllistyy hän rikoslain mukaan ”kulkuneuvon kuljettamisen oikeudetta”. Tästä voidaan tuomita sakkoon tai enintään kuuden kuukauden vankeuteen.

 

(Piirros Istock.com/bubaone)

Lue lisää aiheesta