Terveys kiittää, kun työaika joustaa

Työntekijöiden hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin vähentävät sairauspoissaolojen, mielenterveysoireiden ja tapaturmien riskejä. Tuoreet pohjoismaiset tutkimukset osoittavat, että hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin vähentävät sairauspoissaolojen,

Kanta-Hämeeseen oma työurahanke

Pelastuslaitoksella pyritään pitämään palomiehet työvuorossa mahdollisimman pitkään. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella on syksyn aikana valmisteltu operatiivisen henkilöstön työurahanketta, joka on tuomassa lähivuosina

1 2 3