Hätäkeskusten työvuorojen suunnittelussa on ongelmia, jotka heikentävät päivystäjien jaksamista ja työstä palautumista. Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio lupaa, että työaikajärjestelmän toimivuutta arvioidaan syksyllä.

Hätäkeskuslaitos otti käyttöön uuden 112Numeron-työvuorosuunnitteluohjelman alkuvuodesta. Käyttöönotosta lähtien työvuorojen suunnittelu ohjelmalla on saanut kipakkaa palautetta. Osa hätäkeskusten salihenkilökunnasta arvostelee uutta työvuorojärjestelmää, osa pitää sitä toimivana.

Keravan hätäkeskuksessa luottamushenkilöt toteuttivat loppukeväästä henkilöstölle kyselyn 112Numeronin toimivuudesta. Kyselyyn vastasi 77 henkilöä. Vastaajista lähes 80 prosenttia koki, että uuden järjestelmän myötä erityisesti työvuorojen ennakoimattomuus on suurin kuormittava tekijä. Työntekijä sai tietää työvuoronsa ja vapaapäivänsä pahimmillaan vain muutamia viikkoja etukäteen.

Reilut 70 prosenttia vastaajista koki myös, että yksityiselämän ja työelämän yhteen sovittaminen on uudessa järjestelmässä hankalaa eikä se aina onnistu. Ainoastaan kahdeksan prosenttia vastaajista koki, että työelämän ja yksityiselämän sovittaminen onnistuu hyvin.

Uuden työvuorosuunnittelun myötä hätäkeskuksissa päättyi työskentely tietyssä vuororyhmässä. Osa kyselyyn vastanneista piti tätä negatiivisena asiana. Vastaajista 45 prosenttia kertoi kaipaavansa omaa tuttua vuoroa ja työskentelyä samojen henkilöiden kanssa.

Lisäksi 42 prosenttia vastanneista koki, että uudessa järjestelmässä on liian pitkiä ja kohtuuttomiksi koettuja työputkia. Työvuorojen tulisi jakautua tasaisemmin koko jakson ajalle. Myös sunnuntaituntien epätasainen jakautuminen koettiin epäoikeudenmukaiseksi.

Kyselyyn vastanneita pyydettiin antamaan kouluarvosana 112Numeron-työvuorosuunnitteluohjelmalle asteikolla 4–10. Keskiarvosanaksi ohjelma sai 5,82.

Työvuorosuunnittelussa on edelleen haasteita

Hätäkeskuslaitoksessa päätettiin jatkaa 112Numeron-työvuorosuunnitteluohjelman käyttöä, kertoi Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio SPALin järjestämässä Hätäkeskustoimialan luottamushenkilöiden koulutuksessa syyskuussa. Laitoksen tarkoituksena oli kehittää työvuorojen suunnittelua ja laatia toimintaohjeet, joilla he pyrkivät korjaamaan ne epäkohdat, joista henkilöstö oli antanut palautetta.

Hätäkeskuslaitoksen lähtökohtana järjestelmän kehittämisessä oli, että työntekijöille ei saisi tulla kohtuuttoman pitkiä työvuoroputkia. Tavoitteena oli myös ottaa huomioon henkilökunnan toiveet työvuoroista, niin hyvin kuin se oli mahdollista Hätäkeskuslaitoksen palvelutuotannossa.

Tässä ei ole vielä onnistuttu. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin jäseniltä saaman palautteen perusteella hätäkeskuksien työvuorojen suunnittelussa ilmenee edelleen samoja ongelmia, mitä keväällä tehdyssä Keravan hätäkeskuksen kyselyssä paljastui.

SPALissa nähdään, että yksi suurimpia ongelmia työhyvinvoinnin kannalta on työvuorojen ennakoimattomuus, joka kuormittaa työntekijöitä. Toinen merkittävä ongelma on, ettei Numeron huomioi työvuorojen suunnittelussa työvuorojaksojen vaihdoksia, jolloin työntekijälle voi tulla pitkiä työvuoroputkia.

Numeronin toimivuutta arvioidaan syksyllä

Hätäkeskuslaitos arvioi Numeronin ja uuden työaikajärjestelmän toimivuutta tänä syksynä. Hätäkeskuksissa toteutetaan kyselytutkimus, joka kartoittaa vanhan ja uuden työaikajärjestelmän hyviä ja huonoja puolia, sekä minkä järjestelmän hätäkeskussalissa työskentelevät kokevat kaikkein toimivimmaksi. Tutkimuksen valmistuttua päätetään jatkotoimenpiteistä.

– Yksi vaihtoehto on palaaminen aikaisemmin käytössä olleisiin runkovuoroihin niin, että ne sisältävät joustavuutta kiireisinä aikoina. Toinen vaihtoehto on nyt käytössä oleva järjestelmä. Se ei varmaankaan sovi ihan tällaisenaan, mutta miten se saadaan toimivammaksi, on hyvä kysymys, totesi johtaja Vainio SPALin järjestämässä Hätäkeskustoimialan luottamushenkilöiden koulutuksessa.

Kuva: Istock.com/coffeekai

Lue lisää aiheesta