Kanta-Hämeen pelastustoimessa on huomattavia puutteita siinä, miten nopeasti ensimmäinen yksikkö ehtii onnettomuuspaikalle kiireellisissä tehtävissä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueen korjaamaan pelastustoimen toimintavalmiusaikojen huomattavat puutteet lain vähimmäistasolle. Määräys ulottuu vuoden 2028 loppuun asti. Siihen sisältyy välitavoitteita, joita virasto valvoo.

Ongelma-alueet sijaitsevat Hämeenlinnan Myllymäessä ja Voutilassa, Janakkalan Turengissa sekä Riihimäen Peltosaaressa. Neliökilometrin kokoisia ongelmallisia riskiruutuja on yhteensä neljä.

— Vaikka suurin osa Hämeenlinnan, Janakkalan ja Riihimäen alueista saavutetaan riittävän nopeasti, huomattavia puutteitakin löytyy. Olemme valvovana viranomaisena määränneet myös muiden hyvinvointialueiden vastaavia puutteita korjattavaksi. Merkittävimmät Kanta-Hämeen alueen puutteet sijaitsevat Hämeenlinnassa, joten niiden korjaustoimenpiteet ovat ensisijaisia, kertoo pelastusylitarkastaja Sampsa Lintunen aluehallintovirastosta.

”Olemme valvovana viranomaisena määränneet myös muiden hyvinvointialueiden vastaavia puutteita korjattavaksi.”

Hämeenlinnan länsiosan toimintavalmius tulee korjata vuoden 2026 kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2026 jälkeen hyvinvointialueella saa olla enintään kaksi riskiruutua, jossa ensimmäisen yksikön toimintavalmius ei täyty. Vuoden 2028 jälkeen ongelmaruutuja ei saa olla yhtään.

Aluehallintovirasto edellyttää myös, että hyvinvointialue ennakoi tulevan palvelutarpeen ja estää uusien merkittävien puutteiden syntymisen.

Pelastusjohtaja Petri Talikan mukaan hyvinvointialue on jo aloittanut toimet Hämeenlinnan toimintavalmiuden korjaamiseksi. Ahvenistoon rakennetaan uutta Assi-sairaalaa, jonka yhteyteen sijoittuu myös paloasema.

— Ensi vuoden lopulla valmistuvan paloaseman käyttöönoton jälkeen toimintavalmius Hämeenlinnan länsiosassa saadaan vaadittavalle tasolle. Muut toimintavalmiuden kannalta ongelmalliset paikat ovat Riihimäen alueella. Suunnittelu niiden korjaamiseksi on aloitettu, kertoo Talikka. 

Aluehallintovirasto valmisteli korjausmääräystä huhtikuussa kuulemiskirjeellä, johon hyvinvointialue vastasi toukokuun lopulla. Hyvinvointialue esitti korjausaikataulun kohtuullistamista, ja aluehallintovirasto otti palautteen huomioon.


Toimintavalmiusongelmat ovat olleet tiedossa pitkään

SPALin Kanta-Hämeen pelastushenkilöstön luottamusmies Mikko Räsänen pitää aluehallintoviraston valvontaa pelastustoimen hälytysaikojen korjaamiseksi myönteisenä.

Aluehallintoviraston antama korjausmääräys kohdistuu siihen, miten nopeasti ensimmäinen yksikkö ehtii onnettomuuspaikalle kiireellisissä tehtävissä. Tiheimmin asutuilla ja rakennetuilla alueilla ensimmäisen yksikön tulee päästä paikalle kuudessa minuutissa vähintään puolessa tehtävistä.

— Hämeenlinnan ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Ratkaisua odotetaan uudesta Kanta-Hämeen Assi-keskussairaalasta, jonne sijoittuu myös pelastuslaitoksen yksikkö, Räsänen kertoo.

— Riihimäelle kohdistuvat toimintavalmiuden haasteet ovat tulleet ilmi vasta viime aikoina. Hämeenlinnan tapaan myös Riihimäellä on keskusteltu sote-keskuksen yhteyteen tulevasta asemahankkeesta yhtenä vaihtoehtona, mutta päätöksiä ei tiettävästi ole tehty.

Teksti ja kuva: Mikko Terävä

Lue lisää aiheesta