Paneeli tuottaa valosta vaivatta sähköä, mutta ei riskiä vailla. – Pelastustoimessa voitaisiin tutkia aurinkosähköjärjestelmien turvallisuutta vielä monelta eri kantilta, näkee palomestari Vesa Läderberg.

Aurinkopaneelien hintojen lasku on näkynyt aurinkosähköjärjestelmien markkinoinnin ja myynnin kasvuna. Uusia järjestelmiä on asennettu sekä kotitalouksiin että yrityksiin viime vuosina sitä tahtia, että mediassa on puhuttu ”aurinkosähköbuumista”.

Pelastustoimen näkökulmasta aurinkosähköön liittyy useita työturvallisuusnäkökulmia, jotka alalla on hyvä huomioida.

Aurinkosähköjärjestelmä saattaa aiheuttaa pelastushenkilöstölle vaaran, kun laitteet eivät toimi oikein ja ne vaurioituvat onnettomuustilanteessa.

Pelastushenkilöstö ei tiedä onnettomuuskohteessa, miten aurinkosähköjärjestelmän kaapelointi rakennuksessa kulkee ja mihin asti järjestelmä tuottaa sähköä. Jännitteet eivät välttämättä ole isoja, mutta sähköiskun vaara on kuitenkin olemassa.

Ongelma koskee järjestelmiä, joita ei saa kytkettyä virrattomaksi. Aurinkopaneeli tuottaa aina virtaa, kun siihen kohdistuu valoa. Tasavirran jännite kulkee yleensä turvakytkimelle tai invertterille, minkä jälkeen sähkö saadaan katkaistua. Isoissa kiinteistöissä jännitteelliset johdot voivat olla kymmenien, jopa sadan metrin pituisia.

– Edelleen valtaosa asennetuista ja myytävistä aurinkosähköjärjestelmistä on tätä perinteistä tyyppiä. Muutaman valmistajan järjestelmät saadaan melkein kokonaan jännitteettömäksi, kertoo palomestari Vesa Läderberg Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.


Edelleen valtaosa asennetuista ja myytävistä aurinkosähköjärjestelmistä on tätä perinteistä tyyppiä.

Aurinkosähkön riskit ovat Läderbergille tuttuja, sillä hän perehtyi aurinkosähkötekniikan riskeihin perin pohjin palopäällystöopintojen opinnäytetyössään kaksi vuotta sitten. Tekemiään toimintaohje-ehdotuksia hän on jakanut pelastusalan koulutuksissa viime vuosien aikana.

Pelastushenkilöstö joutuu muutenkin miettimään työturvallisuuttaan onnettomuustilanteissa tarkkaan, eivätkä yleistyneet aurinkosähköjärjestelmät helpota tätä tilannetta. Pelastustoiminnan johtajan on perehdyttävä aurinkosähköjärjestelmien ominaisuuksiin ja mahdollisiin vaaroihin erilaisissa tilanteissa.

Jännitteisten johtojen lisäksi aurinkosähköön liittyy muitakin haasteita ja riskejä, joita pelastustoimessa tulisi edelleen selvittää.

Järjestelmät lisääntyvät suurissa kohteissa, jolloin rakentajat sekä suunnittelijat kyselevät rakentamiseen liittyvää turvallisuusohjeistusta. Pelastuslaitokset antavat tiettyjä rakentamissuosituksia pelastustoiminnan turvaamiseksi, mutta erityisohjeita voisi olla enemmänkin.

Läderbergin mukaan muun muassa Yhdysvalloissa ja Saksassa asioiden suhteen ollaan edellä, sillä uusiutuvat energiat ovat olleen näiden maiden markkinoilla pitempään isolla volyymillä. Näissä maissa myös aurinkosähköjärjestelmien vaarat on otettu vakavasti.

– Pelastushenkilöstön turvallisuus on koettu tärkeäksi asiaksi, minkä vuoksi aurinkosähköjärjestelmien vaaroja pelastushenkilöstölle on haluttu nostaa esille ja kertoa, miten onnettomuuksilta vältyttäisiin.

Suomessa aurinkosähköjärjestelmien parissa riittäisi vielä paljon tutkittavaa, Läderberg näkee. Tietoa tarvittaisiin sammutustyön työturvalliseen johtamiseen kohteissa, joissa katolla on paneelit.

– Miten paneeleja siirretään turvallisesti – koneita ja kouria käyttämättä – jos ne peittävät suuren osan katon pinta-alasta? Miten savunpoistoaukot tehdään?

– Palontutkintaa kiinnostaa, voiko työtä tehdä turvallisesti kohteessa, joka on pitkälle tuhoutunut, mutta paneelien johdot ovat edelleen jännitteellisiä.


– Palontutkintaa kiinnostaa, voiko työtä tehdä turvallisesti kohteessa, joka on pitkälle tuhoutunut, mutta paneelien johdot ovat edelleen jännitteellisiä.

Ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että tulipalossa pahasti vaurioitunut aurinkopaneeli voi vielä tuottaa sähköä. Palossa saattavat kaapelien eristeet palaa pois sähköjohdon päältä. Tällöin esimerkiksi raivattaessa onnettomuuspaikkaa on suuri vaara saada sähköisku.

Auringonvalo ei ole ainoa valo, jolla kenno tuottaa sähköä. Pelastushenkilöstö ei voi luottaa siihen, että pimeään aikaan palo, jossa aurinkosähköjärjestelmän osia on palanut, olisi vaaraton: tulipalon ja pelastusajoneuvojen valot synnyttävä nekin sähköä.

Opinnäytetyötään varten Läderberg selvitti PRONTO-resurssi- ja onnettomuustilastoista Suomessa tapahtuneita aurinkosähköjärjestelmistä aiheutuneita onnettomuuksia. Tilastoituja onnettomuuksia on sattunut vuosittain muutamia ja ne ovat aiheutuneet joko kaapelin tai akuston oikosulusta. Yksi tuoreimpia median uutisoimia tapauksia sattui kesäkuussa Juvalla, kun omakotitalon katolle asennettujen paneelien johdotus syttyi tuleen ja palokunnan avuksi tarvittiin sähkömies.

Kuva: Istock.com/Elenathewise


 

 

Lue lisää aiheesta