Viime vuosi oli pelastuslaitoksilla kaikkien aikojen neljänneksi vilkkain. Pelastus- ja avunantotehtäviä oli yhteensä 105 600 kappaletta.

Kokonaisuutena pelastus- ja avunantotehtävien määrät olivat edellisvuosien tasolla, osoittaa pelastustoimen PRONTO-toimenpidetilasto.

Rakennuspaloja (5 600 kappaletta) oli vuonna 2016 hieman enemmän kuin vuonna 2015, mutta vähemmän kuin vuosina 2011–2014. Samoin liikenneonnettomuustehtävissä (14 500 kappaletta) oli pientä kasvua.

USEISSA TEHTÄVÄTYYPEISSÄ on vuosittaista vaihtelua ylös tai alas, mutta muutamia selkeitä trendejäkin on poimittavissa.

Erityisen voimakkaasti ovat kasvaneet avunantotehtävät ensihoidolle. Pelastusopiston mukaan mukaan näiden tehtävien määrä on kasvanut peräti 80 prosenttia viimeisen neljän vuoden aikana.

Vuonna 2016 pelastusyksikkö hälytettiin avustamaan ensihoitoa lähes 4 900 kertaa. Tyypillisesti palomiehet auttoivat ensihoitajia potilaan siirrossa ja kantamisessa tai avasivat lukittuja ovia.

Varsinaiset pelastusyksiköiden ensivastehälytykset ovat olleet reippaassa laskussa jo neljän vuoden ajan. Viime vuonna tehtävien määrä nousi 22 800 tehtävään, mutta määrä on vielä kaukana huippuvuodesta 2011, jolloin tehtäviä oli 28 800.

– Ensivastetehtävien määrä on kääntynyt laskuun, mutta ensihoidon avustamistehtävien määrä on lähtenyt nousuun. Jotain on tapahtunut, kun avustamisen määrä on kasvanut näin merkittävästi samalla kun ensivaste on vähentynyt, suunnittelija Johannes Ketola Pelastusopistolta summaa.

Ensivaste- ja avustustehtävät yhdistettynä pelastuslaitoksilla oli vuonna 2016 yhteensä 27 700 tehtävää, joissa avustettiin ensihoitoa ilman että siinä oli muuta tehtävää pelastustoimelle.

Tämän lisäksi tulivat tehtävät, joissa palomiehet ensihoidon avuksi kuljettivat ensihoidon potilasta pelastuslaitoksen ajoneuvolla, kuten veneellä tai mönkijällä. Nämä tehtävät kirjattiin ihmisen pelastaminen -tehtäväksi.

Pelastuslaitosten sairaanhoitopiireille sopimusperusteisesti tuottama ensihoitopalvelu ei sisälly PRONTO-tilastoon. Sisäministeriön arvion mukaan pelastuslaitoksilla on vuosittain noin 400 000 ensihoitotehtävää.

TOINEN VIIME VUOSIEN trendi on ollut palomiesten ns. automaattikeikkojen selkeä vähentyminen. Automaattisen paloilmoitinten tarkistus- ja varmistustehtävien määrää on pelastuslaitoksissa pyritty vähentämään muun muassa perimällä maksuja turhista hälytyksistä.

Viime vuonna automaattihälytysten määrän laskeva kehitys päättyi jälleen kasvuun. Paloilmoitin hälytti 20 100 kertaa, joka on 1 700 tehtävää enemmän kuin edellisvuonna. Todellisia tulipaloja näistä oli 800 kappaletta.

Pelastusopiston mukaan automaattisten paloilmoitusten määrän kasvu johtuu lähes kokonaan vastaanottokeskuksista ja hätämajoitustiloista tulleista paloilmoituksista. Keskukset ja majoitukset perustettiin tyypillisesti tyhjiin tai vajaakäytössä olleisiin rakennuksiin.

Kolmas trendi liittyy eläimen pelastustehtäviin, joiden määrä on kasvanut neljässä vuodessa 40 prosentilla. Vuonna 2016 eläintehtäviä oli 2 500, kun vielä vuonna 2012 niitä oli 1 900. Pelastusopiston arvion mukaan kasvu on tullut lähinnä lemmikki- ja luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävistä.

KIIREISIN PÄIVÄ pelastuslaitoksissa vuonna 2016 oli 27. elokuuta, jolloin Rauli-myrsky aiheutti 2 600 tehtävää.

Tulipalon uhreja tuli eniten Helsingissä joulukuisessa huoneistopalossa, jossa menehtyi neljä ihmistä.

Suurin aineellinen vahinko, neljä miljoonaa euroa, syntyi Ylivieskan kirkon palosta.

Pelastushenkilöstä eniten työllistävä tulipalo sattui Turussa tammikuussa. Kerrostalon ullakkopalon sammutus- ja pelastustehtävään osallistui 124 henkilöä.

Lukumääräisesti eniten tehtäviä oli Pirkanmaan (10 550), Helsingin (8 813) ja Varsinais-Suomen (8 327) pelastusalueilla, vähiten Kainuun (1 521), Keski-Pohjanmaan (1 880) ja Itä-Uudenmaan (2 140) pelastusalueilla.

Luvut perustuvat Pelastusopiston keräämiin PRONTO-tilastotietoihin.

Kuvassa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palomiehet sammuttamassa kahdeksankerroksisen asuintalon ullakkoa Turun keskustassa 2. tammikuuta. Palo oli eniten pelastushenkilöstöä työllistänyt palo vuoden 2016 aikana. (Kuva: Lehtikuva)

 

Lue lisää aiheesta