Työnantaja palkkasi ensihoitajan toistuvasti määräaikaiseen työsuhteeseen. Työvoiman tarve oli pysyvä, katsoi oikeus.

Lapin käräjäoikeus tuomitsi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan noin 16 500 euron korvauksen ensihoitajana työskennelleen henkilön työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Lisäksi kuntayhtymä joutuu maksamaan ensihoitajalle noin 2 400 euroa irtisanomisajan palkkaa ja 9 200 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Kuntayhtymä valitti hovioikeuteen, joka ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Ensihoitajan 3 200 euron oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa tulivat kuntayhtymän maksettavaksi.

Ensihoitaja oli SPALin jäsen ja oikeuskäsittelyissä häntä avusti SPALin palkkaama asianajaja.

— Toivottavasti oikeuden päätös rohkaisee muitakin työntekijöitä vaalimaan oikeuksiensa toteutumista työpaikoilla, jos joutuu epäedulliseen asemaan, ensihoitaja sanoo.

Työnantajalla oli pysyvä työvoiman tarve

Ensihoitaja oli työskennellyt kuntayhtymän palveluksessa määräaikaisissa työsuhteissa kahden ja puolen vuoden ajan. Perättäisiä määräaikaisuuksia hänellä oli yhteensä 17 kappaletta.

Oikeuden ratkaisun mukaan ensihoitajan määräaikaisten työsopimusten lukumäärä ja niiden yhteenlaskettu kesto osoittavat työvoiman tarpeen pysyvyyden. Näin toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole ollut ensihoitajan kohdalla sallittua. Työsopimuksen oli siten katsottava olleen toistaiseksi voimassa, oikeus päätti.

Koska määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ollut sallittua, ja työsuhteen palauttaminen ei ollut mahdollista, oikeus velvoitti työnantajan maksamaan ensihoitajalle irtisanomisajan palkan sekä vahingonkorvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.


SPAL muistuttaa: Pysyvää sijaistarvetta paikkaavat vakinaistettava

Määräaikaisten työsopimusten ja viranhoitomääräysten käyttö on ensihoidon ja pelastustoimen työnantajille yleinen tapa ylläpitää henkilöstövahvuutta. Määräaikaisuuksilla pitää olla vankat perustelut, mutta aina niin ei ole.

Työsopimuslain lähtökohta on, että työsopimus on toistaiseksi voimassa. Määräaikaiseksi työsopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Myös virkojen osalta lähtökohtana on, että viranhaltija on otettava toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen, jos työ on pysyvää.

Toistuvien määräaikaisuuksien käytössä edellytetään, että kullekin määräaikaisuudelle on olemassa perusteltu syy, eikä menettelyllä paikata pysyvän työvoiman tarvetta. Pysyvää sijaistarvetta paikkaavat henkilöt on vakinaistettava, huomauttaa Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL.

Työntekijälle määräaikaisuudet ja erityisesti niiden ketjutukset eli toistuvat määräaikaisuudet luovat epävarmuutta taloudelliseen tilanteeseen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Määräaikainen henkilöstö voi myös olla vakinaiseen henkilöstöön verrattuna eriarvoisessa asemassa työpaikan koulutuksiin pääsemisessä ja työhön vaikuttamisen mahdollisuuksissa.

Juttua päivitetty 24.8.

Lue lisää aiheesta