Ensihoitaja voi työssään kohdata uhka- tai väkivaltatilanteen, jota seuraa oikeudenkäynti. Prosessi on ensihoitajalle kuormittava, sillä asian eteneminen esitutkinnan ja syyteharkinnan kautta oikeuteen voi viedä aikaa ja tuntua vaikealta.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja pyrkii ehkäisemään väkivallan ja muiden rikosten uhkia riittävästi jo ennakolta. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin edunvalvontaan tulevien yhteydenottojen perusteella työnantaja ei lähtökohtaisesti ole työntekijöidensä tukena silloin, kun väkivallan uhka konkretisoituu.

Ensihoitajat kokevat usein jäävänsä yksin uhka- ja väkivaltatilanteissa. SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola toivoo, että työnantajat kantaisivat vahvemmin vastuunsa työntekijöistään yleisen huolehtimisvelvollisuuden mukaan.

– Valitettavasti kokemuksemme mukaan työnantajat eivät useinkaan järjestä oikeudellista apua työntekijöilleen tai osallistu oikeudenkäynnin kustannuksiin.

Työntekijöiden on myös hoidettava oikeudenkäynti ja siihen liittyvät asiat omalla ajallaan. Pahimmillaan kokemus yksinjäämisestä voi aiheuttaa työkyvyttömyyttä.

Ammattiliiton jäsenyys onkin tärkeä turva työntekijälle näissä tilanteissa. SPALin oikeusturvavakuutus ja lisävakuusrahasto auttavat ensihoitajia oikeudenkäyntikuluissa ja kuntoutuksessa väkivallanteon jälkeen. Osa ammattiliitoista perii jäseneltä omavastuuosuuden, mutta SPALille on tärkeää, että ensihoitaja saa täyden tuen ilman mitään kustannuksia.

Miten uhka- ja väkivaltatilanteessa tulee toimia?

Jos tilanne työtehtävällä muuttuu uhkaavaksi, tärkeintä on päästä poistumaan tilanteesta, muistuttaa Jaakkola. Ensihoitajalla on toki oikeus hätävarjeluun, mutta Jaakkolan mukaan hätävarjeluun turvautumisen tulisi olla ehdottomasti viimeinen keino.

– Ei ole olemassa yksiselitteistä rajaa sille, mikä katsotaan hätävarjelun liioitteluksi.

SPAL kannustaa ensihoitajia raportoimaan jokaisesta uhka- ja väkivaltatilanteesta. Raportoimatta jättäminen luo vääristyneen kuvan uhka- ja väkivaltatilanteiden määrästä.

– Myös oman työpaikan työsuojeluvaltuutetulta saa tukea ja neuvoja ongelmallisissa tilanteissa. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, Jaakkola painottaa.


Jos kohtaat työssäsi väkivaltaa, toimi näin

  1. Kutsu poliisi paikalle. Jos poliisia ei ole mahdollista saada paikalle, varmista tilanteen todistajat, kuten kollega tai tilanteen nähnyt sivullinen henkilö.
  2. Ilmoita välittömästi työnantajalle. SPALin suositus on, että jokaisesta uhkatilanteestakin tehdään ilmoitus.
  3. Tee rikosilmoitus.
  4. Hakeudu lääkärintarkastukseen, mikäli tilanteesta on aiheutunut henkilövahinkoa. Kirjaa ylös myös omaisuusvahingot, kuten esimerkiksi vereentyneet vaatteet.

Teksti: Maarit Krok
Kuva: iStock

Lue lisää aiheesta