Hyvinvointialueen mukaan ensihoitopalveluiden keskittäminen pelastuspalveluihin edistää yhteistyötä ja syventää synergiaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue haluaa siirtää ensihoitopalvelun järjestämisen ja tuottamisen sekä yhteistoiminta-alueen ensihoitokeskuksen tehtävät Turun yliopistolliselta keskussairaalalta (Tyks) pelastuspalveluihin. Aluehallitus päätti 4. kesäkuuta uudistuksen valmistelusta niin, että se toteutuu vuoden 2025 alussa.

Tällä hetkellä ensihoitotehtävät ovat jakaantuneet Tyksin ja pelastuspalveluiden kesken. Kummallakin on ollut 12 ensihoitoyksikköä. Lisäksi Tyks on vastannut FinHEMS20-lääkärihelikopterista sekä kenttäjohtamisesta.

Muutosta perustellaan toiminnan tehostamisella sekä ensihoidon kehittämisen ja johtamisen selkeyttämisellä.

— Keskittäminen mahdollistaa syvemmän palveluintegraation toteutumisen kiireellisten palveluiden tuottamisessa lähipalveluna koko maakunnan alueella ja turvaa pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyötä ja synergiaa, todetaan hyvinvointialueen valmisteluasiakirjassa.

Perusteluissa mainitaan myös, että yhteinen organisaatio hyödyntää molempien alojen parhaita käytäntöjä, mikä johtaa tehokkaampaan toimintaan ja resurssien käyttöön. Tämä varmistaa palveluiden koordinaation sekä parantaa potilaiden saamaa hoitoa ja turvallisuutta.

Ratkaisu kahden hyvän vaihtoehdon välillä

Varsinais-Suomen ensihoidon uusi järjestämistapa muistuttaa Pirkanmaan hyvinvointialueella alusta asti käytössä ollutta mallia, jossa palvelutuotannon lisäksi ensihoidon johto ja lääkäripalvelut sijoittuvat pelastuspalveluiden toimialueelle.

— Valmistelun aikana kävi ilmi, että myös sairaalapalvelut olisivat olleet sopiva ympäristö keskitetylle ensihoitopalvelulle. Pelastuspalveluiden tehtävänä on jatkossa varmistaa, että terveydenhuollon keskeiset kehittämiskohteet, kuten kotiin vietävät palvelut, jatkavat kehittymistään uudessa järjestelmässä, pelastusjohtaja Vesa Halonen sanoo.

Hyvinvointialueen ratkaisu toteuttaa hallitusohjelman kirjausta yhteistyön ja synergian varmistamisesta, muistuttaa Halonen.

— Yhdellä tulosalueella on nyt kaikki aikakriittiset kotiin vietävät palvelut – sekä pelastustoimesta että ensihoidosta. Tässä mielessä päätös on merkittävä.

Ensihoitopalveluun osallistuminen on kuulunut Varsinais-Suomessa pelastajan tehtäviin. Tämän ei odoteta muuttuvan uuden mallin myötä.

— Toivottavasti pystymme jatkossa panostamaan myös pelastajien ensihoitoon osallistumisen ja ensihoito-osaamisen kehittämiseen, Halonen sanoo.


Henkilöstön mielipiteet huomioitava myös kiireessä

Varsinais-Suomen pelastuspalveluissa osa operatiivisen pelastushenkilöstön resursseista on jatkuvasti ensihoidon käytettävissä.

— Pelastushenkilöstöä on käytetty ensihoitotehtäviin vaihtelevasti. Keväällä oli vilkas ajanjakso, jolloin melkein jokaisessa työvuorossa palomiehet osallistuivat ensihoitoon. Tulevaisuudessa nähdään, miten ensihoitotehtävien runsauden käy, kun ensihoidon kuljettavien yksiköiden määrä kaksinkertaistuu pelastuspalveluissa, sanoo Turun seudun palomiesten puheenjohtaja Kim Salminen.

Henkilöstöyhdistyksen huoli liittyy valmistelun nopeaan aikatauluun sekä ensihoito- ja pelastuspalveluiden työntekijöiden kuulemiseen ennen lopullisia päätöksiä hyvinvointialueen hallinnossa.

— Kahden järjestelmän yhdistämisessä on paljon työtä, esimerkiksi työaikajärjestelyissä. Vaikka tulevat kuukaudet ovat kiireisiä, on tärkeää varmistaa, että henkilöstö pääsee osallistumaan muutoksen tekemiseen. Vain tekijöitä kuuntelemalla voidaan motivoida ja sitouttaa osaajia muutoksen keskellä.

Teksti: Mikko Terävä

Lue lisää aiheesta