Rinteen hallitus lupaa varmistaa pelastustoimen ja hätäkeskusten suorituskyvyn ja voimavarat sekä huolehtia paloasemaverkostosta.

Viiden puolueen – viisikon – hallitusohjelman kiinnostavin kirjaus pelastustoimen kannalta koskee suorituskyvyn ja voimavarojen varmistamista, nähdään Palomiesliitossa.

Maanantaina julkaistun ohjelman mukaan ”pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky ja voimavarat varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset palvelutarpeet.”

Lisäksi ”Hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta”.

Todellisia toimia näiden asioiden varmistamiseksi hallitusohjelmassa ei esitetä.

– Ongelma on se, että pelastustoimi on kunnallinen ja jatkossa mahdollisesti maakunnallinen toimija. Rahat tulevat siis sieltä, eivät valtion budjetista, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola Palomiesliitosta huomauttaa.

– Nähtäväksi jää, miten valtio voisi vaikuttaa esimerkiksi kuntien paloasemien verkkoon.

Selkeä askel valtiovetoiseen pelastustoimen suorituskyvyn varmistamiseen voitaisiin Jaakkolan mukaan ottaa, jos pelastustoimen johtoa ja valvontaa keskitettäisiin sisäministeriön pelastusosastolle.

– Pelastusosaston isompi rooli toisi pelastustoimeen yhtenäisempiä toimintatapoja.

Hallitusohjelman merkittävin linjaus koski sote-uudistusta, jota uusi hallitus ryhtyy odotetusti toteuttamaan 18 itsehallinnollisen maakunnan mallilla eli edellisen hallituksen jalanjäljillä.

Pelastustoimi tulee maakuntiin näillä näkymin ainoana sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolisena toimintona.

Maakuntamallin osalta mahdollinen Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisu selvitetään tämän vuoden loppuun mennessä, hallitus ilmoitti.

Erikseen hallitusohjelmassa mainitaan, että ”pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu turvataan sote-uudistuksessa”.

– Toivottavasti tämän kirjauksen myötä varmistuu se, että pelastustoimi pystyy jatkossakin tuottamaan ensihoitopalveluita, Jaakkola sanoo.

Edellä kerrottujen lisäksi hallitusohjelmassa muun maussa luvataan vahvistaa pelastustoimen ja siviilivalmiuden tutkimus- ja kehittämistoimintaa, yhtenäistää johto- ja tilannekeskuskokonaisuus sekä uudistaa pelastuslaki.

Kirjausta pelastustoimen koulutusuudistuksesta hallitusohjelmaan ei tullut.

– Meidän käsityksemme mukaan koulutusuudistus kuitenkin jatkaa etenemistään, Jaakkola kertoo.

 

Kuva hallitusohjelman julkistamistilaisuudesta Helsingistä 3. kesäkuuta. Kuva: Laura Kotila / valtioneuvoston kanslia.

Lue lisää aiheesta