Pelastuslaitos tarvitsee lähivuosina runsaasti uusia työntekijöitä. Pelastushenkilöstön ammattiyhdistys odottaa palkkausongelman ratkaisua.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos saa lähivuosina merkittäviä lisäresursseja pelastustoiminnan palvelutason parantamiseksi, jos kaupungin päättäjät näyttävät suunnitelmille vihreää valoa.

Kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuun puolivälissä tulevassa pormestarin talousarvioesityksessä esitetään ensi vuodelle 24 uuden vakanssin perustamista. Vakansseja osoitetaan uuden pelastustoiminnan kevytyksikön perustamiseen sekä ensihoidon valmiuden nostamiseen.

Vuodelle 2021 on suunniteltu 12 pelastustoiminnan vakanssia toisen pelastustoimen kevytyksikön perustamiseen sekä 12 vakanssia uuden ensihoitoyksikön perustamiseen.

Vuodelle 2022 on suunniteltu 26 pelastustoimen vakanssia uuden pelastusaseman miehittämiseen sekä kuusi vakanssia uuden ensihoitoyksikön perustamiseen.

Pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelun parantaminen etenevät käsi kädessä, sillä Helsingissä käytännössä kaikki palomiehet osallistuvat ensihoitotyöhön. Ensihoidon tehtävämäärän ja tehtäväsidonnaisuuden kasvu kuormittaa suuresti henkilöstöä.

Palvelutason parantamisen taustalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston uhkasakko, jolla se painostaa Helsinkiä korjaamaan pelastustoimen toimintavalmiuden puutteet. Kaupungille lankeaa jopa 20 miljoonan euron sakko, jos palvelutasoa ei nosteta vuoteen 2023 mennessä pelastuslain edellyttämälle tasolle. (Lue näköislehden juttu: Helsingin palvelutaso on viimeinkin korjattava.)

Pelastuslaitos on esittänyt toimintavalmiuden kehittämisohjelman pormestari Jan Vapaavuorelle. Myös Palomiesliiton paikallinen jäsenyhdistys Helsingin palohenkilöstö ry on ollut aktiivinen: yhdistyksen puheenjohtaja Jarno Naumanen ja luottamusmies Jari Aalto tapasivat Vapaavuoren ja kertoivat henkilöstön mielipiteen pelastuslaitoksen haasteista.

– Henkilöstöyhdistys tukee pelastuslaitoksen esityksiä tulevien vuosien resurssien lisäämisestä. Lisäksi kerroimme Vapaavuorelle henkilöstön näkemyksen siitä, miten kevytyksiköiden asemat täydennetään jatkossa raskaiksi pelastusasemiksi ja näin edelleen kehitetään pelastustoimen toimintaa pääkaupungissa, kertoo Jari Aalto.

Resurssikeskustelun yhteydessä Helsingin palohenkilöstö ry on nostanut esiin palomiesten palkkauksen parantamisen. Pelastajat tekevät vaativaa, monipuolista ja kansalaisten arvostamaa työtä, mutta tämä ei näy heidän peruspalkassaan.

Palomiesliitto on julkaissut tulokset kansalaiskyselystä, jonka mukaan suomalaiset haluaisivat nostaa palomiesten palkkoja.

Luottamusmies Aallon mukaan tilanteen korjaamiseksi tarvitaan päätöksiä Helsingin kaupungilta.

– Pelastuslaitoksen sisällä tai teknisellä toimialalla keinot ovat varsin rajalliset. Ratkaisuja pitää pystyä tekemään tämän laatikon ulkopuolelta. Palkka pitää saada vastaamaan työn vaativuutta, viestittää Aalto helsinkiläisille päättäjille.

– Samalla tarvitsemme pelastuslaitoksen sisällä työnantajalta entistä aktiivisempaa otetta palkkauksen kehittämiseen.

Helsingissä on jo käynnissä pitkän aikavälin palkkaohjelma, joka perustuu tarpeeseen varmistaa osaavan työvoiman saatavuus kaupungin palvelukseen, mutta palomiehet eivät ole mukana ohjelmassa.

– Palomiehen palkkaus tulee saada asianmukaiselle tasolle. Palkkaus on selvästi kilpailutekijä, kun työntekijät vertailevat työmahdollisuuksia eri pelastuslaitosten välillä.

Lue lisää aiheesta