Paloesimies Jarno Joensuun ideoima valutuskouru nopeuttaa työtä, parantaa työturvallisuutta ja pienentää kemikaalionnettomuuden kokonaiskustannuksia.

Palosuojelurahaston (PSR) tämän vuoden innovaatiokilpailun voittajat julkistettiin tänään sisäministeriön järjestämän Pelastustoimen ajankohtaispäivien yhteydessä Tampereella.

Pääpalkinnon sai Satakunnan pelastuslaitoksen paloesimies Jarno Joensuu, joka on kehittänyt valutuskourun nestemäisten kemikaalien keräämiseen. Kouru yksinkertaistaa ja nopeuttaa nestemäisten aineiden kuljetukseen käytettävän säiliön tyhjentämistä onnettomuustilanteessa.

Vaarallisten aineiden säiliökuljetuksissa ajoneuvo päätyy usein onnettomuustilanteessa kyljelleen, jolloin se pitää tyhjentää ennen turvallista tielle nostoa.

Kun säiliön tyhjentämisessä käytetään valutuskourua, vältytään ajoneuvon omien täyttö- tai purkuputkistojen käytöltä tai reiän leikkaamiselta säiliön kylkeen.

Valutuskourua on testattu harjoituksissa ja tositoimissa Satakunnan pelastuslaitoksella. Sen on todettu nopeuttavan toimintaa sekä parantavan työturvallisuutta, sillä pelastajien ei tarvitse työskennellä liukkaan ja pyöreän säiliön päällä.

– Kustannusnäkökulma on tosi tärkeä. Kuljetettavat kemikaalit saattavat olla hyvinkin arvokkaita. Valutuskourua käytettäessä neste saadaan talteen ja se säilyy puhtaana. Jos säiliöön leikataan aukko, on vaarana, että kuormassa oleva tuote saastuu käyttökelvottomaksi, paloesimies Joensuu painottaa.

Palosuojelurahaston palkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Joensuu pitää tärkeänä, että innovaatiokilpailussa ovat menestyneet pelastuslaitosten henkilöstön ideat.

– On hienoa, että myös pelastustoimen kentän perustyötä helpottavia innovaatioita otetaan huomioon, sanoo Joensuu.

Valutuskourun idea syntyi harjoituksien ja työtehtävien jälkeisessä pohdinnassa: pitäisi löytää menetelmä saada säiliöautojen kuljettama kemikaali talteen entistä helpommin ja työturvallisemmin.

Innovaatiolle on haettu Patentti- ja rekisterihallitukselta suojausta.

Pääpalkinnon lisäksi innovaatiokilpailussa myönnettiin kaksi kunniamainintaa. Ensimmäinen myönnettiin Pertti Väisäselle ja Mikko Myllymäelle Fintekra Oy:stä Liekkiloukku-palonsuojarakenteen kehittämisestä. Toinen kunniamaininta myönnettiin Anne-Mari Heiskalalle sovellusideasta ”Hätäilmoitus kuvin”.

Kuvat: Palosuojelurahasto / Jarno Joensuu


Katso Palosuojelurahaston video Vuoden 2018 innovaatiopalkinnosta:

Lue lisää aiheesta