Työnantajan tuki on tärkeää ideoiden jalostamisessa uusiksi innovaatioiksi, kertoo palomies Kalle Kuparinen. Innovaatiopalkittu Kuparinen kehitti seinätuen, jonka ansiosta tikkailla on parempi ja turvallisempi työskennellä.

Tänä vuonna Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon ensimmäinen palkinto jaettiin kahdelle. Erikoistutkija Marko Hassinen palkittiin sammutustähystimen kehittämisestä ja palomies Kalle Kuparinen sammutus- ja raivaustyöskentelyssä käytettävästä seinätuesta. Innovaatiopalkinnon suuruus on 20 000 euroa, josta molemmille voittajille myönnettiin 10 000 euroa.

Kuparisen kehittämä seinätuki on jatkotikkaisiin asennettava lisäosa. Sen avulla pelastaja pystyy säätämään tikkaiden etäisyyttä seinästä työskentelyyn paremmin sopivaksi. Paremmalla ja tukevammalla työskentelyasennolla parannetaan myös työturvallisuutta.

Seinätuki ei edellytä suuria investointeja tai rakenteellisia muutoksia tikkaisiin, vaan se sopii jo käytössä olevaan tikaskalustoon. Pienen kokonsa ansiosta se ei vie paljon tilaa paloautossa.

Seinätuki syntyi käytännön tarpeeseen

Idean seinätuesta Kuparinen sai jo vuosia sitten. Idean synnyttyä, hän otti yhteyttä Suomi-Tikkaseen, jonka kanssa yhteistyössä seinätuen prototyyppiä suunniteltiin ja työstettiin pari vuotta.

– Alun perin ajatus lähti siitä, että meillä ei ollut välinettä käyttää Cobra-sammutusleikkuria maantasoa korkeammalla. Koska sellaista tuotetta ei löytynyt mistään valmiina, päädyttiin tekemään se itse, Kuparinen muistelee.

Kehitetty seinätuki mahdollistaa paitsi Cobran käytön tikkailla myös ergonomisemman ja turvallisemman työskentelyasennon sen käyttämisessä, sillä seinätukea pystytään säätämään.

– Cobra on aika pitkä. Sitä käytettäessä seinästä täytyy ottaa hyvä tuki, koska laitteessa on aika paljon voimaa. Seinätuen ansiosta Cobralla pääsee painamaan seinään hyvin kiinni, Kuparinen kertoo.

– Lisäksi turvavaljaat pystytään kiinnittämään seinätuessa olevaan lenkkiin, jolloin tikkailta pudottaessa ei tipahdeta tyhjän päälle.

Käyttökohteita seinätuella on tikastyöskentelyssä muitakin. Lähinnä sen hyödynnettävyys on mielikuvituksesta kiinni, missä kaikissa tilanteissa sitä voisi käyttää.

Tällä hetkellä seinätuesta on valmiina ainoastaan prototyyppi. Tavoitteena Kuparisella on löytää kumppani, joka ryhtyisi tuottamaan ja myymään sitä, jotta se saataisiin pelastuslaitoksissa käyttöön kautta maan.

Innovaatiopalkinto kehittää pelastusalaa

Innovaatiopalkintoa Kuparinen haki Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen entisen palopäällikön Juha Rajalan vinkistä. Hän haluaa kiittää Rajalaa kannustamisesta seinätuen kehittämisessä.

Kuparinen toivoo, että Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto innostaa myös muita pelastuslaitosten työntekijöitä kehittämään uusia keksintöjä. Innovaatioiden palkitseminen on yksi väylä kehittää pelastusalaa, saada alalle uutta teknologiaa ja keksintöjä.

– Palokunnissa on kehitetty kautta historian itse laitteita, kun kaupasta ei ole saatu sopivaa. Ne ovat hyvin usein jääneet omaan käyttöön. Innovaatiopalkinto mahdollistaa keksintöjen tunnetuksi tekemisen ja leviämisen, pohtii Kuparinen.

Innovaatioiden syntymisen edellytyksenä on, että pelastuslaitosten johto ymmärtää kehittämistyön merkityksen ja antaa siihen mahdollisuuden. Tärkeää on myös kannustaa työntekijää, jos hän saa ajatuksen, jolla parannettaisiin tai helpotettaisiin työskentelyä tai työturvallisuutta.

– Ei porukka huvikseen ehdottele parannuksia tai tuotteita, vaan kehitetyt tuotteet tulevat tarpeeseen ja syntyvät käytännön työn kokemuksista, Kuparinen painottaa.

Kuva: Palosuojelurahasto


Sammutustähystin vähentää palomiesten altistumista

Innovaatiopalkinnon jaetun ensimmäisen palkinnon saaneen sammutintähystimen kehitti erikoistutkija Marko Hassinen. Innovaatio vähentää palomiesten altistumista ja tehostaa savusukellustyötä.

Sammutustähystimen avulla voidaan tutkia rakennuksen ulkopuolelta käsin sammutettavaa kohdetta ja etsiä alkupaloa sekä tilassa mahdollisesti olevia pelastettavia henkilöitä. Kohteen tarkastuksessa tehdään rakennuksen seinään, oveen tai ikkunan karmiin pieni reikä, josta sammutustähystimen tähystinosa viedään palavaan tilaan. Tähystimen kärki kääntyy kohteessa vapaasti, joten koko huonetila voidaan tarkastaa tähystämällä.

Hassinen on rakentanut laitteen sekä ohjelmoinut sovelluksen, jolla sammutustähystintä voidaan liikuttaa. Sovellus toimii mobiililaitteessa, jolloin tähystimen käyttö ei sido henkilöstöresurssia.

– Koska sammutus voidaan tehdä rakennuksen ulkopuolelta, vähenee henkilöstön altistuminen savukaasuille ja kuumuudelle olennaisesti. Lisäksi sammutustähystin parantaa työturvallisuutta. Palavaan tilaan ei tarvitse mennä sisälle, ennen kuin se on jäähtynyt ja tuuletettu, kertoo Hassinen.

Sammutustähystimen päässä on lämpökamera, joka välittää kuvaa palavasta kohteesta sammuttajan käytössä olevaan päätelaitteeseen. Lämpökameran avulla sammutusvesi voidaan kohdentaa suoraan palopesäkkeisiin ja palokaasuihin.

– Sammutustähystimessä parasta on, että tehokas sammutustyö on mahdollista aloittaa vähäiselläkin henkilöstöllä. Tähystimen avulla yksikin sammuttaja pystyy tehokkaaseen sammutustoimintaan eikä häneltä vaadita pelastussukelluskelpoisuutta, Hassinen selventää.

Innovaatio parantaa paloturvallisuutta, sillä tehokas sammutustyö voidaan aloittaa turvallisesti heti ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen.


Innovaatiopalkinnon haku on käynnissä

Vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon hakeminen on parhaillaan käynnissä. Ehdotukset palkittavista innovaatioista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2020 sähköpostitse.

Palkinto voidaan myöntää innovaatiolle, joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Se voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö.

Innovaatiopalkinnon voittaja julkistetaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2020. Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa.

Lisätietoja Innovaatiopalkinnosta ja sen hakemisesta löytyy Palosuojelurahaston sivuilta.

Lue lisää aiheesta