Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n hallitus on 19.9.2023 erottanut Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin pääsopijajärjestöstä. SPAL pitää erottamispäätöstä valitettavana ja ennen kaikkea lainvastaisena.

– SPAL on pitänyt huolta jäsentensä neuvottelu- ja sopimusoikeuksista. Sote ry:llä ei ole yhdistyslain mukaisia erottamisperusteita, mutta nyt on aika kääntää katseet tulevaisuuteen ja pääsopijajärjestöneuvotteluihin, järjestön johtaja Kim Nikula kertoo.

Entisen pääsopijajärjestön sisäisiä asioita ei Nikulan mukaan ole tarvetta käsitellä julkisuudessa; tuomioistuin tekee asiassa aikanaan ratkaisun.

Miten ero Sote ry:stä vaikuttaa jäseniin? Ei mitenkään, vakuuttaa Nikula

Keskiviikkona illalla heti erottamisuutisen jälkeen esitettiin väitteitä, joiden mukaan SPALilla ei olisi enää oikeutta neuvotella tai tehdä sopimuksia hyvinvointialueilla. Myös kaikkien olemassa olevien sopimusten kerrottiin raukeavan 19. syyskuuta lukien.

Järjestön johtaja Kim Nikula rauhoittelee tilannetta ja kertoo, että kansainvälisten yleissopimusten sekä työsopimus- ja yhdistyslain mukaan SPALilla on edelleen oikeus neuvotella ja saattaa riita-asiat keskustasolle tai tuomioistuimen ratkaistavaksi.

– Olennaista on, että jäsenistön työ- ja virkaehtosopimusetuihin ei tule heikenneyksiä. SPALin jäsenet saavat samat edut kuin muidenkin ammattiliittojen jäsenet, Nikula painottaa.

SPAL, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja hyvinvointialueet on sidottu työ- ja virkaehtosopimuksiin, joita noudatetaan pääsopijajärjestön jäsenyydestä riippumatta.

Vaihtoehtoina uusi pääsopijajärjestö tai oma virka- ja työehtosopimus

SPAL toimii tällä hetkellä itsenäisenä ammattiliittona ja käy tulkinta- ja sopimusneuvottelut itsenäisesti. Sote ry:llä ei ole enää oikeutta neuvotella SPALin pelastustoimessa tai ensihoidossa työskentelevien jäsenten puolesta.

–Asiat ratkeavat aikanaan. Vaihtoehtoina meillä on liittyä uuteen pääsopijajärjestöön tai neuvotella erityistoimialan työ- ja virkaehtosopimus, Nikula sanoo.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL täyttää marraskuussa 30 vuotta. Ammattiliitto perustettiin, koska muut toimijat eivät puolustaneet palo- ja pelastushenkilöstön ammatillisia oikeuksia ja etuja. Toiminta laajentui vähitellen kattamaan koko pelastusalan.

Mikä on järjestön johtajan mielestä SPALin vahvuus?

– Meillä on äärimmäisen hyvät paikalliset toimijat: puheenjohtajat, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja muut jäsenyhdistysten aktiivit. Edustamme ylpeydellä ammattikuntia, jotka turvaavat yhteiskunnan keskeiset palvelut. SPALissa on erittäin vahva alan asiantuntemus, ja pystymme keskittymään tehokkaasti kaikkiin kolmeen jäsenryhmäämme: pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten ammattilaisiin.

Teksti: Maarit Krok
Kuva: Mikko Vähäniitty, Eemeli Sarka

Lue myös SPALin uutinen 19.9.: SPAL jatkaa itsenäisenä ammattiliittona

Lue lisää aiheesta