”Muutos lähtee sinusta itsestäsi” on Pysyvään muutokseen -kurssin kantavia ajatuksia, kertoo palomies Raine Rajala.

Itsensä kehittäminen kiinnostaa palomies Raine Rajalaa. Niinpä hän osallistui Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n uudelle Pysyvään muutokseen -kurssille työkaverinsa kanssa.

Operatiivisissa tehtävissä toimiva 57-vuotias Rajala on edelleenkin savusukelluskelpoinen, mutta takaraivossa takoo uhkakuva, että jonakin päivänä hän voi vielä tippua höökin takapenkiltä pois.

Pysyvään muutokseen -kurssilla tähtäimessä on elämäntaparemontti. Se on suunnattu henkilöille, jotka ovat tyytymättömiä omaan hyvinvointiinsa tai ovat huolissaan tulevasta terveydestään. Kurssilla käytetään psykologista lähestymistapaa, sillä pelkästään liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin kannustamalla ei saavuteta pitkäaikaisia vaikutuksia.

– Pysyvään muutokseen ei ole kuntoutuskurssi, vaan siinä keskitytään pikemminkin henkiseen hyvinvointiin ja henkisen vahvuuden kehittämiseen, Rajala painottaa.

Kurssilla keskustellaan paljon

Kurssin ensimmäisten lähipäivien teemana oli elämäntapamuutosta estävien ajatusten ja tunteiden purkaminen. Päivillä pohdittiin myös itselle tärkeitä asioita ja arvoja elämässä sekä miten hyvin ne tällä hetkellä itse kunkin elämässä toteutuvat.

Rajala koki erityisesti jälkimmäisen mielenkiintoiseksi tehtäväksi. Arjessa ei tule pohdittua syvällisesti, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä eikä sitä, mitä sitten tapahtuu, jos menettää ne.

Aiheeseen pureuduttiin luennoilla, ryhmäkeskusteluilla ja henkilökohtaisella ohjauksella.

Kurssille osallistujat saivat lisäksi vinkkejä terveelliseen syömiseen ja liikkuivat ohjatusti. Ohjelmassa oli vesijumppaa, punttisaliharjoittelua ja saliliikuntaa. Lisäksi iltaisin vapaa-ajalla pystyi liikkumaan ulkomaastossa, uimaan tai osallistumaan pientä maksua vastaan kahvakuulatunneille.

– Meillä oli myös hyviä rentoutumisharjoituksia joka päivä ja opimme hengitysharjoitteita, Rajala kertoo.

Rentoutumistaidot ovat tärkeitä etenkin silloin, kun ollaan koko ajan oravanpyörässä, stressaantuneita tai huolissaan. Jos käy ylikierroksilla tai mieltä kaihertaa jokin koko ajan, vaikuttaa se hyvinvointiin. Tilanne saadaan laukaistua pienillä rentoutumisen hetkillä.

Ensimmäisen jakson jälkeen kurssilaiset valitsivat haluavatko he työstää jatkossa enemmän arvojaan vai haluavatko he keskittyä liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin. Rajala valitsi seuraaville lähijaksoille teemaksi liikkumisen.

Ennen seuraavia lähijaksoja kurssilaiset pohtivat kotitehtävissään esimerkiksi sitä, onko kaikki mitä he syövät tarpeellista ja minkä takia he pohjimmiltaan syövät.

Aikaa itseensä tutustumiseen

Pysyvään muutokseen -kurssista kiinnostuneille Rajala suosittelee, että kurssille kannattaa lähteä avoimin mielin, ennakkoluulottomasti. Kannattaa ensin kuunnella, mitä kurssilla puhutaan, ja pysähtyä sitten asiaa miettimään.

– Paljon on itsestä kiinni, kuinka avoimin mielin lähtee tällaiseen mukaan ja miten haluaa muuttua. Tähän täytyy uskaltaa heittäytyä tosissaan mukaan, hän pohtii.

Rajalalle kurssi oli ennen kaikkea aikaa itselle ja itseensä tutustumiseen. Häiriötekijöitä ei ollut, kun puhelimetkin jätettiin päiväksi hotellihuoneeseen ja syömään päästiin valmiiseen pöytään.

Mieleenpainuvin oppi lähipäiviltä oli, että et elä muille, vaan elät itsellesi. Ulkoiset paineet säätelevät koko ajan meidän tekemisiämme. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää elää omien arvojensa mukaisesti ja unohtaa mitä muut ajattelevat sinusta.


Kevään kursseille haku on käynnissä

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n Pysyvään muutokseen -kurssi on tarkoitettu kaikille työikäisille, jotka kaipaavat tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja terveyttä edistävien elintapojen omaksumiseen. Se muodostuu kolmesta erillisestä lähijaksosta, jotka kestävät yhteensä seitsemän vuorokautta.

Aikuisen omavastuuosuus jaksoilla on 25 euroa vuorokausi, sisältäen majoituksen, ruoat ja ohjelman. Palomiesliitto avustaa jäseniään maksamalla 50 euroa omavastuuosuuden kokonaiskustannuksista, joten jäsenen maksettavaksi jää koko kurssista 125 euroa.

Kurssille haetaan sähköisellä lomakkeella PHT:n nettisivuilla pht.fi. Valinnat tehdään jaksokohtaisesti taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tällä hetkellä on käynnissä haku tammi–huhtikuussa 2020 alkaville jaksoille.

Kuva: Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

Lue lisää aiheesta