Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin liittokokous järjestettiin Porin Yyterissä 16. toukokuuta.

Liittokokous hyväksyi SPALin toimintasuunnitelman, johon sisältyy valmistautuminen liittokierrokseen kevään 2025 virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä sekä pelastustoimen valtiollistamisen selvitystyön käynnistäminen.

Lisäksi suunnitelmassa on tavoitteita pelastusalan ammattilaisten palkkauksen kehittämiseksi, työaikajärjestelmien varmistamiseksi sekä koulutusjärjestelmän uudistamiseksi ja työurien edistämiseksi.

Suunnitelmassa korostetaan myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämistä niin SPALin hätäkeskusammattilaisten, ensihoitajien ja kuin pelastustoimen jäsentenkin osalta.

Julkilausuma valtiollistamisen selvittämisestä

Pelastustoimen valtiollistamisen selvitystyö tulee aloittaa tämän hallituskauden aikana, esittää liittokokous julkilausumassaan. Selvitys tarjoaisi perustan pelastustoimen johtamisen, ohjauksen ja valvonnan uudelleenorganisointiin kansallisen kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

Euroopan epävarma turvallisuustilanne ja Suomen Nato-jäsenyys korostavat pelastustoimen tärkeää roolia kansallisessa turvallisuudessa poliisin, puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ohella. Hyvinvointialueiden talousongelmat voivat jatkuessaan vaarantaa pelastustoimen kyvyn suoriutua tehtävistään.

Valtiollistaminen toisi yhtenäisen johtamis- ja koordinointimallin, selkeyttäisi rahoitusmallia ja vähentäisi taloudellisten vaihteluiden aiheuttamaa epävarmuutta. Tämä auttaisi kehittämään ja ylläpitämään pelastustoimea pitkäjänteisesti.

Valtiollistaminen tukisi yhtenäisen koulutusjärjestelmän kehittämistä, syventäisi henkilöstön ammatillista osaamista ja tarjoaisi paremmat uramahdollisuudet. Selvityksessä tulee huomioida myös valtiollistamisen haasteet sekä alueelliset erityispiirteet ja henkilöstön tarpeet.

Ansioituneita jäseniä, henkilöstöä ja yhdistyksiä

Liittokokouksessa huomioitiin myös jäseniä ja henkilöstöä. Kultaisen ansiomerkin saivat Asko Heimonen, Pasi Jaakkola, Mika Rautiainen ja Matti Välikoski. Hopeisen ansiomerkin saivat Heikki Aarela, Kalevi Bruun, Liisa Haimi, Jaana Heinonen, Mikko Kurikka, Jarno Lappalainen, Aija Röynä, Seppo Sallankivi, Juha Taaveli, Harri Saastamoinen, Kari Suppula, Jyrki Tuomainen ja Patrick Tiainen.

Yhdistyksiä SPAL huomioi menestyksestä jäsenhankinnasta kilpailussa, jossa suhteellisesti eniten jäsenmäärää kasvattaneet yhdistyksen palkittiin 1 000 eurolla. Vuoden 2023 kilpailussa pienten yhdistysten sarjan voitti Satakunnan ensihoitajat, keskisuurten yhdistysten sarjan Vaasan palohenkilöstö ja suurten yhdistysten sarjan Suomen hätäkeskusammattilaisten liitto HAL.

Teksti ja kuva: Mikko Terävä

Lue lisää aiheesta