Oikein valittu suojaus vähentää merkittävästi sammuttajan lämpökuormaa ja altistumista terveydelle vaarallisille aineille. Pelastusopisto jatkaa metsäpalojen työmenetelmien ja suojainten tutkimista.

Kevyt metsäpalopuku, pitkälahkeinen ja -hihainen alusasu sekä puhaltimella varustettu hengityksensuojain vähentävät lämpökuormaa ja vaarallisille aineille altistumista metsäpalojen sammutuksessa, osoittaa Pelastusopiston tutkimus.

Suojautuminen keveällä pelastuskypärällä, työkäsineillä ja maastoon soveltuvilla sammutuskengillä täydentää kokonaisuutta. Myös silmät on syytä suojata esimerkiksi hengityksensuojaimen maskiosalla. Housujen lahje tulee saada kiristettyä niin, ettei ilmavirta nouse kengän ja lahkeen välistä iholle.

Sammuttajien altistumisen vähentämiseksi on tärkeää järjestää metsäpalopaikalle toimiva nestehuolto sekä peseytymismahdollisuus. Sammuttajan ihoaltistuminen päättyy vasta, kun nokikerros poistuu iholta.

Tutkijat esittävät sammuttajien varustamista hiilimonoksidi-ilmaisimella, joka voi ehkäistä häkämyrkytystä. Kehitteillä oleviin palomiesten älyvaatteisiin tutkijat odottavat paikantamiseen ja altistumisen seurantaan liittyvien tietojen keräystoimintoja.

Suositukset ovat valmistuneet Pelastusopistolla käynnissä olevan Pelastajien työvälineet ja suojaimet metsäpaloissa -hankkeen yhteydessä. Erikoistutkija Marko Hassinen Pelastusopistolta, vanhempi tutkija Sirkka Rissanen Työterveyslaitokselta ja tutkija Juha Laitinen Pelastusopistolta esittelivät hankkeen tuloksia webinaarissa 5. toukokuuta.

Suojautumissuositusten lisäksi hankkeessa kehitetään työmenetelmiä ja avustavia koneita.

Tutkimushanke toteutetaan eduskunnan ja Palosuojelurahaston rahoituksella. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on hankkeessa yhtenä yhteistyökumppanina.

Vertailussa perinteinen suojaus ja parannettu suojaus

Tutkijat selvittivät sammuttajien lämpökuormaa ja vaarallisille aineille altistumista simulaatiossa Pelastusopistolla Kuopiossa sekä metsänkulotuksissa Pieksämäellä ja Kuhmossa.

Pelastusopiston metsäpalohanke

Tutkimuksessa käytettiin standardien mukaisia sammutusasuja neljältä eri valmistajalta. Asuista kolme oli maastopalopukuja, joiden kanssa koehenkilöt käyttivät pitkälahkeista ja -hihaista teknistä alusasua. Neljäntenä oli huoneistopaloihin suunniteltu palopuku, jonka kanssa alusvaatteina oli shortsit ja t-paita. Osassa testejä raskasta sammutusasua käyttävät koehenkilöt työskentelivät ilman palopuvun takkia, paljain käsivarsin.

Tulosten mukaan rakennuspaloihin kehitetyt sammutusasut ovat liian lämpökuormittavia metsäpalotyöhön. Niitä käytettäessä hikoilu on suurempaa kuin mitä sammuttaja pystyy juomaan nestettä, jolloin uhkaa kuivuminen. Lämpökuormitus nostaa hengitystiheyttä ja -volyymiä, joka lisää altistumista hengitysteitse. Ihon lämpötilan nousulla ja kostealla iholla on vastaava vaikutus ihon kautta tapahtuvassa altistumisessa.

Raskaamman ja kevyemmän asun eroa kuvaa esimerkiksi se, että raskaampaan kerääntyi suurimmillaan kolminkertainen määrä kosteutta hikoilusta. Kevyiden maastopukujen välillä ei lämpökuormituksen suhteen ollut suuria eroja.

Raskas asu kohottaa syvälämpötilaa, jonka seurauksena sammuttajan toiminta-aika lyhenee ja seurauksena voi lopulta olla lämpöuupumus.

Useiden terveydelle vaarallisten aineiden haitallisuusarvot ylittyivät

Metsäpalojen sammuttamisessa saatua kemiallista altistumista seurattiin hengitystie- ja ihoaltistumisen osalta erilaisilla mittalaitteilla. Kokonaisaltistumista seurattiin virtsa-, veri- sekä hengitysilmanäytteistä.

Koehenkilöiden hiilimonoksidin, formaldehydin, akroleiinin ja hengitettävän pölyn pitoisuudet olivat yli tai hyvin lähellä haitallisiksi tunnettuja pitoisuuksia. Hengittyvässä pölyssä yksi tärkeimmistä alkuaineista oli hermostomyrkyllinen mangaani, verrattuna mitattujen alkuaineiden haitalliseksi tunnettuihin pitoisuuksiin.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että kulojen sammutus nosti radioaktiivisuutta alueilla, jotka olivat saaneet laskeumaa ydinvoimalaonnettomuudesta 1986. Radioaktiivisuuden terveydellinen vaara oli kuitenkin pieni.

Tutkimushanke jatkuu, joten odotettavissa on lisää ja tarkentuvia suosituksia asuista, suojaimista ja sammutuksen teknisistä välineistä.

Lue lisää aiheesta