Riittävät rangaistukset lähettäisivät viestin: väkivaltaa ensihoitajia kohtaan ei hyväksytä.

Suomen Ensihoitoalan Liiton SEHLin tuoreen kyselyn mukaan moni ensihoitaja on kokenut työssään väkivallan uhkaa. Eniten kokemusta on sanallisesta uhkailusta ja aggressiivisesta käytöksestä, mutta myös pahoinpitelyjä on tapahtunut.

MTV:n tämän aamun Huomenta Suomessa kysyttiin, miten on mahdollista, että ensihoitajiin kohdistuu väkivaltaa – kun työ on apua tarvitsevien auttamista?

– Valitettavasti useamman vuoden ajan suuntaus on ollut, että uhka- ja väkivaltatilanteita on työssä, ensihoitaja Sanna Kauppinen SEHListä kertoi.

– Kyllä tässä näkyy arvostuksen puute ensihoitotyötä kohtaan, työmarkkinalakimies Pasi Jaakkola Palomiesliitosta jatkoi.

Ensihoitaja voi kohdata uhkailua, nimittämistä tai väkivaltaa potilaan, hänen omaisensa tai muun lähipiiriin kuuluvan toimesta. Usein tilanteisiin liittyvät päihteet.

Kauppisen mukaan uhkatilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun ensihoitaja ja potilas ovat eri mieltä päivystyksellisen avun tarpeesta. Potilaalla tai kaveripiirillä voi olla eri näkemys sairaalaan lähdön tarpeellisuudesta, jolloin tunteet nousevat pintaan.

Ensihoitajan uhkailun lisäksi turhautuminen voi purkautua myös ambulanssin potkimisena ja hakkaamisena.

Jaakkola muistutti uhkatilanteiden koskevan myös pelastushenkilöstöä: palomiehistä 70-80 prosenttia työskentelee ensihoidon yksiköissä.

Viime vuosina ensihoidon ja pelastuksen työpaikoilla on herätty järjestämään työntekijöille uhkatilannekoulutusta. Itsepuolustustaitojen sijaan koulutuksessa pääpaino on vaarallisten tilanteiden ennakointitaidoissa.

SEHL ja Palomiesliitto vaativat yhdessä rikoslakiin muutosta, jolla pelastus- ja ensihoitotyötä tekeviin kohdistuvasta väkivallasta langetettaisiin tuomiot samaa asteikkoa käyttäen kuin nyt langetetaan virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

– Olisi sitten ensihoitoa tekevä palomies tai työsuhteinen ensihoitaja, häneen kohdistuvan väkivallan tekijää rangaistaisiin samalla asteikolla kuin poliisia, Palomiesliiton Jaakkola tiivisti Huomenta Suomen haastattelussa.

– Rangaistukset tulisi olla samalla asteikolla, sillä voimme olla samalla työtehtävällä poliisin ja pelastushenkilöstön kanssa, SEHLin Kauppinen huomautti.

Liitot vetoavat jäseniinsä, että he aina ilmoittaisivat uhkatilanteista, olivat ne sitten fyysistä väkivaltaa tai vain sillä uhkailua.

Katso haastattelu Huomenta Suomen sivulta.

Lue lisää aiheesta