Hyvinvointialueet kamppailevat säästötarpeiden ja terveyspalveluiden ruuhkien kanssa. Monella alueella pohditaan nyt, miten ensihoitopalvelut tulevaisuudessa tuotetaan. Kysyimme ensihoitajilta, millaisia kokemuksia heillä on työskentelystä vaihtoehtoisissa ensihoitoyksiköissä.

Vuonna 2022 hätäkeskukset välittivät ensihoidolle yli 861 000 tehtävää. Määrä kasvoi vuodesta 2021 yli 32 000 tehtävällä. Ensihoidon resurssit eivät kuitenkaan ole kasvaneet samaan tahtiin. Tällä hetkellä hyvinvointialueet sopeuttavat alijäämäisiä budjettejaan, ja sopeutukset tulevat väistämättä näkymään myös ensihoidossa.

Vuonna 2022 tehdyn väitöskirjatutkimuksen perusteella puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi voi vähentää ensihoidon kiireettömiä tehtäviä jopa kolmanneksella ja tuoda siten merkittäviä säästöjä.

Puhelimessa tehtävää hoidon tarpeen arviointia ei toteuteta tällä hetkellä kansallisesti, mutta esimerkiksi Pirkanmaalla sen kautta on saatu hyviä tuloksia: vuonna 2023 käsiteltäviä tehtäviä oli lähes 9 000, mikä vastaa tehtävämäärältään kahta kentällä toimivaa yksikköä. Ensihoitoyksiköille ohjautuvista tehtävistä vain vajaa kolmasosa jätetään kuljettamatta.

Viime vuosina myös muut vaihtoehdot kentällä toteutettavaan ensihoitoon ovat yleistyneet. Satakunnassa toimii ensihoitoa ja geriatriaa yhdistävä Combilanssi, ja tänä vuonna vastaava toimintamalli on tuotu myös Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kanta-Hämeeseen.


Puhelimessa tehtävä arviointi kysyy ammattitaitoa

”Tulin noin vuosi sitten Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoidon Call center- eli CC-yksikköön tilapäisesti, koska tarvitsin kevennetyn työn. Yksikössä työskentelee yksi vakituinen ja sen lisäksi yhdestä kahteen kevennettyä työtä tekevää hoitotason ensihoitajaa.

ensihoitaja Minna Soukkio

CC-yksikössä jokainen meistä tekee työtä omalla tavallaan ja persoonallaan. Meillä ei ole esimerkiksi olemassa tavoitteita puheluiden kestolle tai työvuoron aikana hoidettavien puheluiden määrälle. Selkeä periaate meillä kuitenkin on, että emme koskaan ajaudu haastamaan asiakasta. Ensihoito lähetetään lopulta kohteeseen, jos asiakas sitä lakkaamatta vaatii.

Minulle on tärkeää, että voin työssäni auttaa kentällä toimivia kollegoita viemällä heiltä pois kuormaa. CC-yksikkö tuo taloudellista hyötyä ja pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä, kun ensihoidon kuljetukset vähenevät. Samalla myös päivystysten kuormitus helpottuu.

Työ CC-yksikössä on vaativaa, eivätkä tässä kaikki pärjää. Täytyy olla tietynlaista rohkeutta hoitaa tehtävää ja ammattitaitoa sen arvioimiseksi, tuleeko tehtävälle lähettää ensihoito vai ei. Itselläni on taustalla pitkä ura päivystyksessä ja ensihoidossa, mikä helpottaa tehtävässä suoriutumista.

Säännöllisesti tulee vastaan myös tilanteita, joissa potilaan vaste onkin ilmoitettua korkeampi. Hätäkeskuspäivystäjillä ei ole terveydenhuollon koulutusta, joten esimerkiksi liian matalat verenpaineet tai korkeat verensokeriarvot voivat tulla ensihoidolle D-tehtävänä.

Työ antaa paljon myös sosiaalisesta näkökulmasta. Toisaalta se on myös haastavaa asiakaspalvelun osalta. Puhelut voivat alkaa hyvin kärkkäästi, mutta päättyä täysin erilaisissa tunnelmissa.”

Minna Soukkio
ensihoitaja, hoitotaso


Combilanssi vie monialaisen hoidon potilaan luo

”Raumalla toimii joka päivä 12 tunnin ajan Combilanssi, jossa työparina toimivat ensihoitaja ja geriatriaan erikoistunut sairaanhoitaja. Toimintamalli mahdollistaa akuuttihoidon viemisen potilaan luo esimerkiksi hoivakotiin.

ensihoitaja Roosa Vehviläinen

Yhdistämällä akuuttihoidon osaamisen ja ikääntyvien hoidon erityiskysymykset pystymme parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan potilasta ja samalla helpottamaan esimerkiksi päivystyksen taakkaa. Päivystyksen häly ja tuntematon ympäristö saattavat alentaa muistisairaan toimintakykyä jopa viikkojen ajan. Combilanssin avulla tältä toimintakyvyn muutokselta vältytään parhaassa tapauksessa kokonaan.

Ensihoitajalle Combilanssissa työskentely on ammatillisesti kehittävää, antoisaa ja haastavaa. Ensihoitaja saa tehdä monipuolista ajatustyötä, kun potilaan hoidon tarve voidaan kartoittaa kokonaisvaltaisemmin ja hoidon toteutus pyritään tekemään kotioloissa tai palvelukodissa. Potilaan näkökulmasta hänelle voidaan tarjota monipuolisempaa palvelua, sillä hänestä voidaan ottaa kotona esimerkiksi verinäytteet tai aloittaa antibiootit. Combilanssin tehtäväkuvaan kuuluu myös kaikki muut ensihoidon tehtävät.

Raumalla Combilanssissa työskentelee kolme hoitotason ensihoitajaa. Teemme Combilanssin lisäksi vuoroja myös muissa hyvinvointialueen ensihoitoyksiköissä. Tämä mahdollistaa toiminnan kehittämisen, sillä pääsemme viemään toimintamalleja mahdollisuuksien mukaan myös toisten ensihoitajien tietoon ja käytettäväksi. Tämä kehittää jokaisen alueemme ensihoitajan osaamista ja takaa potilaillemme laadukkaan palvelun.”

Roosa Vehviläinen
ensihoitaja, hoitotaso

Juttu on julkaistu Pelastusalan ammattilainen -lehden numerossa 1/2024.

Teksti: Maarit Krok
Kuvat: Tero Lähdesmäki & kotialbumit

Lue lisää aiheesta