Vantaan kaupunki päätti puuttua uudella #ollaanihmisiksi-kampanjalla työntekijöidensä kohtaamiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajista 88 prosenttia on kokenut työssään epäasiallista käytöstä vuoden aikana.

Vantaan kaupunki on käynnistänyt #ollaanihmisiksi-kampanjan, jolla se herättelee asiakkaita miettimään omaa rooliaan asiakaspalvelutyötä tekevien kaupungin työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä.

Asiakaspalvelutyötä tekevät kohtaavat työssään nimittelyä, seksuaalista vihjailua, fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa.

Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kasvaneet Vantaalla huolestuttavasti. Tutkimuksen mukaan 49 prosenttia kaikista kaupungin työntekijöistä koki uhka- tai väkivaltatilanteen vuonna 2018.

Joissain ammateissa tilasto on vielä hälyttävämpi: esimerkiksi 88 prosenttia ensihoitajista ilmoitti kokeneensa vuoden aikana uhka- tai väkivaltatilanteita.

Kyselyyn vastanneista palomiehistä puolestaan 40,4 prosenttia ilmoitti kokeneensa vuoden aikana uhka- tai väkivaltatilanteita.

Kahdeksan kunnan alueella toimiva Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on osa Vantaan kaupungin hallintoa. Pelastuslaitoksen pelastus- ja ensihoitohenkilöstön työnantajana toimii Vantaa.

Ilmiö on räjähtänyt käsiin

Vantaalla on jo vuosien ajan tehty sisäistä kehitystyötä henkilökunnan parissa. Uusimman henkilöstökyselyn valossa näyttää kuitenkin siltä, että tämä työ ei riitä.

– Kymmenessä vuodessa ilmoitukset henkilöstön kokemasta uhkasta ja väkivallasta ovat tuplaantuneet. Ilmiö on räjähtänyt käsiin, sanoo kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

– Keskustelua aiheesta käytiin jo kolme vuotta sitten. Silloin päädyttiin satsaamaan henkilökunnan turvallisuusosaamiseen, kuten vuorovaikutustaitoihin ja jälkipurkuun. Nyt kun uusimmat Kunta10-tutkimustulokset tulivat, huomasimme ettei tämä pelkästään riitä. Ilmiö on kasvanut. Tarvitaan muitakin toimia.

Kunnianhimoinen tavoite on tehdä Vantaasta Suomen turvallisin kunta tehdä töitä.

Viesti samalla myös työntekijöille

Syksyn kampanjassa herätellään ihmisiä miettimään omaa tapaansa kohdata kaupungin asiakaspalvelija – toinen ihminen.

– Totesimme, että meillä pitää olla rohkeutta käynnistää keskustelu aiheesta. Myös henkilökunnan on tärkeää tietää, että meillä todellakin on nollatoleranssi kaikenlaista epäasiallista käytöstä kohtaan. Väkivalta ja uhkailu eivät ole hyväksyttäviä missään ammatissa, Lievonen toteaa.

Kampanja #ollaanihmisiksi näkyy syksyn aikana laajasti Vantaan katukuvassa, työpaikoilla, asiakastilaisuuksissa, vanhempainilloissa ja sosiaalisessa mediassa.

Samaan aikaan kaupungin työpaikoilla jatketaan kehitystyötä työturvallisuusriskien tunnistamisessa ja työturvallisuuden parantamisessa.

Lue lisää aiheesta