Pelastusopisto järjestää +50-vuotiaiden palomiesten täydennyskoulutuksia kahdesti vuodessa, jos hakijoita riittää.

Pelastusopistolla järjestettiin syyskuussa toinen täydennyskoulutus yli 50-vuotiaille palomiehille. Kurssille osallistui 11 pitkän työuran tehnyttä palomiestä kymmeneltä pelastuslaitokselta eri puolilta Suomea.

– Kurssia pilotoitiin vuosi sitten ja saimme siitä hyvää palautetta, joten koulutuksia päätettiin järjestää lisää, kertoo vanhempi opettaja Kari Kinnunen.

Epävirallinen nimi ”virtaa viisikymppisille” kuvaa hyvin ideaa: tavoitteena on tukea kokeneita palomiehiä työssä jaksamisessa ja kokonaisvaltaisessa kehittymisessä. Palomiehille annetaan eväitä kelkassa pysymiseen muuttuvassa työympäristössä nyt ja tulevaisuudessa.

Pelastusopistolla on huomattu, että viisikymppiset tarvitsevat heille räätälöityä täydennyskoulutusta, joka tukee osaamisen kehittämistä ja työinnon säilyttämistä. Tämän ikäisellä palomiehellä on takana tyypillisesti kolmisenkymmentä vuotta pelastustoimen palveluksessa – osalla lähes 40 vuotta – ja edessä vielä paljon työvuosia, jopa yli kymmenen vuotta.

  • Katso video: Pelastusopiston vanhempi opettaja Kari Kinnunen kertoo +50-vuotiaiden palomiesten kurssista

– Kun ikää on yli viidenkymmenen, kaipaa sekä intoa että uusia tapoja tehdä työtään eri tavalla. Jos peruskoulutuksesta on kulunut kolmekymmentä vuotta, oman työpaikan koulutus ei välttämättä riitä. Tähän tarkoitukseen perustimme +50-kurssit.

Opetusta ja käytännön harjoituksia

Iän ja työkokemuksen lisäksi koulutukseen ei ole erityisiä pääsyvaatimuksia. Savusukelluskelpoisuus ei ole välttämättömyys, mutta paineilmalaitteita pitää harjoitusten takia pystyä käyttämään. Osaamista ei testata, eikä kokeita järjestetä.

– Täällä ei tarvitse näyttää kenellekään, mitä osaa ja miten osaa. Kurssilla ollaan oppimassa ja katsomassa, onko vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita.

Kurssi muodostuu kolmesta päivästä, joiden aikana aiheina ovat muun muassa ravitsemusasiat, työergonomia, terveysliikunta sekä opetusoppi ja työvuoron harjoitussuunnitelman tekeminen.

Yksi päivä on varattu toimintaan Pelastusopiston harjoitusalueella. Harjoitusten aiheina ovat savusukelluksen perustekniikat ja täydentäviä sammutusmenetelmät, liikenneonnettomuuspelastaminen ja korkealla työskentely.

Täydentäviä sammutusmenetelmiä, kuten käsisammuttimien, korkeapainesammuttimen ja heittosammuttimen toimintoja kurssilaiset testaavat kolmella rastilla. Kouluttajat painottavat laitteiden ennakkoluulotonta käyttöä, kuitenkin aina työturvallisuusnäkökulmat huomioiden.

  • Katso video: Palomies Jarmo Arpiainen Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoo kokemuksia +50-vuotiaiden palomiesten kurssista ja ikääntymisen vaikutuksista palomiehen työhön

Kuva ylhäällä: Täydentävien sammutusmenetelmien harjoitusten jälkeinen purkuhetki käynnissä Pelastusopiston harjoitusalueella. Keskustelua vetämässä yliopettaja Ismo Huttu.

Lue lisää aiheesta