Oppilaitoksella on jo pohdittu, millaisia asioita poikkeusajan etäopetuksesta kannattaa ottaa pysyvästi käyttöön. – Uuteen digitaaliseen moodiin siirtyminen vaatii paljon työtä, osaamista ja toimivia välineitä, rehtori Mervi Parviainen sanoo.

Opiskelijat ovat palanneet takaisin Pelastusopistolle, mutta eivät suurena ryntäyksenä, vaan turvallisemmin pienissä erissä.

Lähi- ja etäopetus ennätti olla täysin pysähtyneenä kolmen ja puolen viikon ajan.

Kun valtioneuvosto maaliskuun puolivälissä ilmoitti Suomen olevan valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa, määräsi sisäministeriö Pelastusopiston keskeyttämään koulutustoiminnan 18. maaliskuuta ja 13. huhtikuuta väliseksi ajaksi.

Tauko päättyi pääsiäisen jälkeisenä tiistaina. Ensimmäisenä Pelastusopistolle saapuivat hätäkeskuspäivystäjäkurssi 35:n opiskelijat, jotka jatkoivat lähiopintojaan viime viikolla. Tällä viikolla harjoitusalueelle palasivat pelastajakurssi 106:n opiskelijat. Ensi viikolla vuorossa on pelastajakurssi 107.

– Katselen juuri pelastajaopiskelijoiden saapumista harjoitusalueelta. Kaikki näyttää menevän juuri ohjeiden mukaisesti, porrastetusti. Suojavälit huomioidaan ja huoltoon saavutaan niin, ettei henkilömäärä kasva liian suureksi, kertoo rehtori Mervi Parviainen.

Harjoituksia jouduttu tiivistämään

Pelastusopiston tutkinto-opetuksessa opiskelee tulevia pelastajia, hätäkeskuspäivystäjiä sekä pelastustoimen alipäällystöä ja päällystöä. Poikkeusoloissa opintoja on mahdollisuuksien mukaan jatkettu etäopintoina. Osassa opintoja harjoitukset ovat kuitenkin välttämättömiä, ja ne tulee järjestää tähän aikaan lukuvuodesta. Näin on esimerkiksi toukokuun lopussa valmistuvilla pelastajakursseilla 106 ja 107 sekä päivystäjäkurssilla.

– Olemme tehneet valtavan työn lukujärjestysten kanssa. Harjoituksia on tiivistetty ja osa opinnoista viety etänä opiskeltavaksi.  Se opetus, joka ei onnistu etänä, toteutetaan nyt harjoitusalueella tarkasti mietittynä, kertoo Parviainen.

Opettajat ovat laatineet jokaiseen harjoitukseen uudet suunnitelmat, joissa tavanomaisten työturvallisuusasioiden lisäksi huomioidaan uudet varotoimet korona-tartuntojen ehkäisyssä.

– Ohjeet liittyvät esimerkiksi suojainten käyttöön ja henkilöiden etäisyyksiin. Esimerkkinä opiskelijoiden siirtymiseen harjoitusalueelle on käytössä aiempaa enemmän ajoneuvoja. Penkkejä ei ahdeta täyteen, vaan autoissa on väljempää.

– Se opetus, joka ei onnistu etänä, toteutetaan nyt harjoitusalueella tarkasti mietittynä.

Rehtorin mukaan opiskelijat ovat ymmärtäneet ohjeet hyvin.

– Sanotaan että etäisyyden pitäminen käy suomalaisilta luonnostaan, mutta täällä näkee, että ei se ihan niin ole. Opiskelijat tapaavat toisiaan nyt pitkästä aikaa. Vähän olemme joutuneet muistuttamaan riittävän turvavälin pitämisestä.

Oppilaitoksen ravintolassa Tulikukossa poikkeusaika näkyy myös. Ruokailemassa käydään porrastetusti ja niin, ettei pöydissä istuta vastakkain.

Kokemukset etäopiskelusta vaihtelevat

Opintojen muuntaminen lähiopetuksesta etäopetukseen ei ole käynyt vain sormia napsauttamalla, rehtori Parviainen kertoo.

– Meidän opetustamme ei ole alun perin suunniteltu etäopetukseksi. Uuteen digitaaliseen moodiin siirtyminen vaatii oikeasti paljon työtä, osaamista ja toimivia välineitä. Se vaatii uutta ajattelua sekä henkilöstöltä että opiskelijoilta.

Pelastusopistolla on jo pohdittu, millaisia asioita poikkeusajan etäopetuksesta kannattaa ottaa pysyvästi käyttöön.

– Onhan meillä edelleen asioita, jotka täytyy tehdä harjoitusalueella tai simulaattoreissa, mutta joitakin asioita teemme varmasti jatkossa enemmän etänä.

Parviainen on aikaisemmin korostanut, etteivät opiskelijat ole digivalmiuksiensa suhteen samasta puusta vedettyjä. Tämä näkyy nytkin:

– Osalle opiskelijoista etäopiskelu sopii oikein hyvin, osa kaipaa lähiopetusta enemmän. Monet kaipaavat ryhmän tukea, ajatusten testaamista keskusteluissa ja ongelmien ratkaisua yhdessä.

Pelastusopisto on jo jonkin aikaa toteuttanut flippausta, jossa opiskelija opiskelee itsenäisesti ennakkoon ennen varsinaisen opetuksen käynnistymistä. Flippaus on Parviaisen mukaan tehostanut opiskelua, kun lähiopetuksen käynnistyessä opiskelijoilla on ollut jo yhtenäinen tietotaso, josta on jatkettu opettajan ohjauksessa.

Uusien työntekijöiden perehdytys korostuu

Pelastusopistolta valmistuu pelastajia toukokuussa ja joulukuussa. Tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen ja opinnot kestävät puolitoista lukuvuotta.

Myös hätäkeskuspäivystäjien koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja kesto puolitoista lukuvuotta. Samoin kuin pelastajilla, päivystäjän ammatin hallinta syntyy työtä tekemällä.

Pelastusopisto on usein korostanut, ettei oppilaitoksesta siirry työelämään valmiita palomiehiä, vaan tulevia ammattilaisia. Monet taidot ja asenteet hioutuvat lopullisesti vasta työpaikoilla. Rehtori Parviainen painottaa uusien työntekijöiden perehdyttämisen tärkeyttä pelastuslaitoksilla.

– Aikaikkuna on sellainen, että kaikki pitää puristaa tiiviimpään. Tämä johtaa siihen, että opiskelijat joutuvat ottamaan asioita enemmän haltuun työelämässä.

Tänä keväänä tutkintotodistuksen saavat ovat opiskelleet etänä osan tunneista, jotka normaalisti olisi opetettu lähiopetuksena. Oppilaitoksella huhti-toukokuussa suoritettavia harjoituksia on jouduttu tiivistämään.

– Tiettyjä harjoitteita on aiempaa vähemmän, harjoitusten toistoja on jouduttu karsimaan. Kaikki mitä opetusohjelmassa on ollut, on toteutettu, mutta osittain määrällisesti vähempänä. Meillä oli taukoa, mutta nyt opintoja kiritään kiinni. Aikaikkuna on sellainen, että kaikki pitää puristaa tiiviimpään. Tämä johtaa siihen, että opiskelijat joutuvat ottamaan asioita enemmän haltuun työelämässä, sanoo Parviainen.

– Esimiehen tärkeä rooli korostuu entisestään. Esimiehen tulee luoda työvuoroon ilmapiiri, jossa uskalletaan kysyä. Jos uusi kaveri on jossain tehtävässä epävarma, hänen tulee pystyä sanomaan se ääneen, jonka jälkeen katsotaan yhdessä, miten temppu tehdään.

Parviainen toivookin, että kaikilla pelastuslaitoksilla vallitsisi positiivinen ilmapiiri, joka kannustaa harjoitteluun.


Kuvat arkistokuvia Pelastusopiston aikaisemmista harjoituksista. Kuvat: Pelastusopisto.

Päivitetty 8.5.2020 kohtaa, jossa kerrotaan valmistuvista kursseista: Hätäkeskuspäivystäjäkurssi 35 ei valmistu tänä keväänä.

Lue lisää aiheesta