Helsingin pelastuslaitoksen vuosipäiväjuhlassa 30.9. sai todistuksen 28 perustason ensihoidon oppisopimuskoulutuksesta valmistunutta palomiestä.

Oppisopimuskoulutuksen on järjestänyt jo vuodesta 2011 Stadin ammatti- ja aikuisopisto yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Tutkinnon on suorittanut tähän mennessä yli 200 helsinkiläistä palomiestä. Koulutuksesta valmistuu vielä tänä vuonna 32 opiskelijaa, ja lokakuussa koulutuksen aloitti 22 uutta oppisopimuskoulutettavaa.

Oppisopimuskoulutuksen kautta tähän koulutukseen osallistuvat valmistuvat toisen asteen tutkinnon kautta perustason ensihoitajiksi vajaassa vuodessa, kun tavallisesti tämän tutkinnon suorittaminen kestää 2–2,5 vuotta.

– Olemme pyrkineet luomaan oppisopimuskoulutuksen, joka huomioi opiskelijan yksilöllisyyden, hänen aiemman osaamisen, osaamisen kehittämisen sekä ammattitaitovaatimusten asettamat tavoitteet, Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö Sanna Aivio kertoo.

Hänen mukaansa laadukkaan oppisopimuskoulutuksen lähtökohta on hyvä dialogi pelastuslaitoksen ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston välillä sekä tietysti ammattitaitoiset opettajat ja motivoituneet oppisopimusopiskelijat.

– Yhteistyössämme korostuu se, miten olemme onnistuneet tällä oppisopimuskoulutuksella vastaamaan työelämän tarpeisiin.

Oppisopimuskoulutus varmistaa osaamisen tason

Pelastuslaitos tukee henkilöstön ensihoito-opiskelua niin, että opintoihin pystyy käyttämään työaikaa. Pelastuslaitoksen oppisopimusopiskelijat saavat myös täyttä palkkaa koko opiskeluajalta.

– Helsingissä palomies työskentelee säännöllisesti ensihoidossa. Osaaminen ja ammattitaito perustuu työn säännöllisyyteen ja siihen, että palomies työskentelee sekä hoitajana että kuljettajana. Meillä pelastustoimitaustaiset eivät ole sivuroolissa ensihoidossa, vaan he ovat mukana sekä perustason että hoitotason yksiköissä, kertoo Helsingin pelastuslaitoksen ensihoitomestari Mika Korhonen.

Oppisopimuskoulutus varmistaa, että Helsingin pelastuslaitoksen työntekijöillä on ensihoitoasetuksen edellyttämä osaaminen. Ilman tätä koulutusmahdollisuutta pelastuslaitos ei voisi tuottaa ensihoitopalveluita nykyisessä muodossa.

Korhonen näkee, että tutkinto avaa ammattilaisille uusia kehittymismahdollisuuksia:

– Perustason ensihoitajan tutkinto on hyvä väylä ensihoitaja-AMK-tutkintoon, jos työntekijällä on kipinää lähteä kehittämään osaamistaan edelleen. Myös näitä opintoja pelastuslaitos tukee.

Teksti: Maarit Krok, Mikko Terävä
Kuva: Olli Häkämies

Lue lisää aiheesta