Valtakunnalliseen palomiespulaan ei ole odotettavissa pikaista ratkaisua. Onnistuuko hyvinvointialueiden johtaminen ja henkilöstöpolitiikka – onko virkoihin vetoa ja hyvinvoinnissa pitoa?

Toimintavalmiuden parantaminen, uudet ympärivuorokautiset paloasemat ja henkilöstön eläköityminen ovat johtaneet kerralla useiden kymmenien uusien palomiesvirkojen avaamiseen. Pelastuslaitokset rytmittävät virkapaketteja niin, että jatkoa seuraa tulevina vuosina.

Pelastuslaitoksilla on ollut ongelmia saada riittävästi vuosilomansijaisia, mutta nyt myös avoimiin virkoihin ei ole riittänyt tarpeeksi hakijoita. Pelastusalan ammattilaisista on työmarkkinoilla pula.

Palomiespulassa muutama pelastuslaitos on sopinut henkilöstön kanssa paikallisista palkkaohjelmista, joilla tehtäväkohtaisia palkkoja ja lisiä on tarkistettu. Kokeilussa on ollut myös kertakorvaus eli rekrytointilisä, jolla työnantaja on houkutellut palomiehiä hakemaan virkoja.

Pelastajakoulutuksen lisärahoitus ei korjaa täysin palomiespulaa lähivuosina, mutta helpottaa tilannetta.

– Pelastuslaitokset ovat luottaneet siihen, että hakijoita riittää jonoksi asti. Ikäluokat pienenevät merkittävästi, jolloin työvoimaa on tarjolla vähemmän, sanoo SPALin järjestön johtaja Kim Nikula.

– Pelastustoimi kilpailee osaajista. Tilanne vaatii työnantajilta veto- ja pitovoiman kehittämistä. Palomiehet edellyttävät tehtävien vaativuuden mukaista palkkausta, turvallista työympäristöä ja hyvinvointia.

Jos työnantaja haluaa sitouttaa palomiehet työhönsä, sen tulee huolehtia henkilöstöstä. Palkkauksen kehittäminen on keskeinen tehtävä hyvinvointialueilla.

– Tehtäväkohtaisen palkan tulee vastata työn vaativuutta ja tällä hetkellä se ei vastaa. Pelastusalan työtehtävät ovat vaativampia ja ympäristö kehittyy entistä kompleksisemmaksi. Muutos näkyy niin arkipäiväisissä asioissa kuin hälytystehtävissäkin, Nikula sanoo.

Myös pelastustoimen johtamiseen kohdistuu odotuksia: työntekijät haluavat modernimpaa, tietoa jakavaa ja henkilöstöä osallistavaa johtamisotetta sekä jatkuvaa vuoropuhelua johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön kesken.

Työpaikan kehittämisen edellytys on, että strategian valmistelu ja jalkauttaminen tehdään henkilöstön ja työnantajan yhteistyönä, muutoksia ennakoiden. Paikallisesti pelastusalan ammattilaisia työn suunnittelussa ja sopimisessa edustavat SPALin luottamusmiehet.

Teksti: Mikko Terävä
Kuva: Lehtikuva / Onni Ojala

Juttu on julkaistu Pelastusalan ammattilainen -lehden numerossa 3/2022.

Lue lisää aiheesta