Pelastustoimi sai vuonna 2023 pitkästä aikaa hyvät palkankorotukset, kun ammattilaisille jaettiin sekä yleiskorotuksia että järjestelyeriä. Vaikka suunta on oikea, korotukset jäävät silti inflaation jalkoihin.

Palomiesten tehtäväkohtaisten palkkojen vertailu on vaikeaa, sillä palkan määräytymisen perusteet vaihtelevat alueittain.

– Pelastustoimessa ei ole olemassa yhtä tapaa laskea tehtäväkohtaista palkkaa. Joillakin alueilla ensihoito kuuluu palomiehen perustehtävään ja siten ensihoitolisä sisältyy tehtäväkohtaiseen palkkaan. Joillakin alueilla näin ei ole. Sama tilanne on myös muiden lisien osalta, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola sanoo.

Esimerkiksi Helsingissä palkkaan on laskettu mukaan sadan euron ensihoitolisä. Tehtäväkohtaisen palkan vertailu ilman ensihoitolisää ei olisi totuudenmukainen, sillä Helsingissä ensihoito kuuluu jokaisen palomiehen tehtävänkuvaan.

Helsinki on onnistunut palkkaohjelmassaan kiitettävästi, arvioi Jaakkola. Vielä neljä vuotta sitten Helsingin pelastuslaitoksella palkka oli selvästi Suomen silloista keskitasoa alempi, vain 1 976 euroa. Nyt tehtäväkohtainen palkka on SPALin tilastojen mediaanipalkkaa korkeampi. Neljässä vuodessa palomies-ensihoitajan palkka on noussut yli 20 prosenttia.

Palomiehen tehtäväkohtainen palkka ei kuvaa kokonaisansiota

Myös Oulu-Koillismaalla palkkataso on noussut huomattavasti, mutta taustalla on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palkkaharmonisointi. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyivät. Oulu-Koillismaan palkkataso oli selvästi alempi kuin Jokilaaksoissa. Harmonisoinnin kautta ero on saatu kurottua lähes umpeen.

Tehtäväkohtaisessa palkassa peränpitäjänä on Varsinais-Suomi. Jaakkolan mukaan palomiesten palkkaus on Varsinais-Suomessa kuitenkin hyvällä tasolla, kun arvioidaan tehtäväkohtaisen palkan, henkilökohtaisen lisän sekä ammattialalisien kokonaisuutta.

– Varsinais-Suomessa henkilökohtaiset lisät ovat merkittävästi suuremmat kuin muualla, mikä nostaa kuukausiansioita. Palkkataso ei siis ole niin huono kuin taulukko antaa ymmärtää, Jaakkola huomauttaa.

Pirkanmaalla palomiesten palkkataso näyttää pudonneen suhteessa eniten vielä viime kevään palkkatilastoihin verrattuna.

– Toistaiseksi Pirkanmaa on ollut erittäin vetovoimainen, mutta jää nähtäväksi, millainen merkitys palkkatasolla tulevaisuudessa on, Jaakkola sanoo.

Suomen kartta ja palomiehen palkkoja hyvinvointialueilla sekä Helsingissä

Voit tutustua pelastustoimen palkkoihin laajemmin Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin palkkatilastosta.

Juttu on julkaistu Pelastusalan ammattilainen -lehden numerossa 4/2023.

Teksti: Maarit Krok

Lue lisää aiheesta