SPAL teki katsauksen palomiehen tehtävä­kohtaisiin palkkoihin eri pelastuslaitoksilla. Erot ovat suuria, mutta paikalliset käytännöt hankaloittavat suoraa vertailua.

Palomiehen tehtäväkohtaisen palkan vaihtelu on suurta eri alueiden välillä. Korkein tehtäväkohtainen palkka on Etelä-Pohjanmaalla, 2 347 euroa, ja pienin Keski-Suomessa, 1 990 euroa. Keskiarvo on 2 160 euroa. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan vuorotyöstä johtuen työaikakorvauksia, joiden osuus varsinaisesta palkasta on noin 40–45 prosenttia.

– Ovathan nuo melko matalia työn vaativuuteen ja ennen kaikkea sen vaarallisuuteen nähden, toteaa SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Alueellinen vertailu on kuitenkin hankalaa, koska eri alueilla saatetaan maksaa huomattaviakin erityisvastuulisiä, jos rooliin kuuluu tiettyjä tehtäviä, kuten ensihoitoa. Joillakin alueilla henkilökohtaisen lisän osuus on hyvinkin merkittävä, mutta toisaalla lähellä nollaa.

– Varsinaiset tehtäväkohtaisten palkkojen erot ovat kuitenkin suuria. Niiden nostaminen on mahdollista paikallisesti neuvottelemalla, sillä meidän keskusjärjestötasolla neuvottelemamme mahdolliset palkankorotukset tulevat prosentteina tuohon päälle eivätkä vaikuta alueellisiin eroihin, Jaakkola sanoo.

Kokonaispalkka voi olla helpompi työntekijälle, kun palkka on samansuuruinen joka kuukausi. Kokonaispalkkaprosentin pitäisi kuitenkin SPALin mukaan olla vähintään 43,5 prosenttia, jotta päästäisiin virka- ja työehtosopimuksen työaikakorvauksen tasolle.

Tällä hetkellä yleisin kokonaispalkkaprosentti on 41. Korkeampi se on Etelä-Savossa, 44, Pohjois-Savossa, 42,5, sekä Päijät-Hämeessä, 42.

– Emme suosittele kokonaispalkkaan siirtymistä, jos prosentti on merkittävästi pienempi, sillä siinä puhtaasti häviää rahaa. Toisaalta ymmärrän, että moni haluaa palkan tulevan tasaisesti. Silloin ei ole niin riippuvainen siitä, kuinka paljon sunnuntaita tai muita pyhiä työvuorolistalle osuu.

Syvenevä pula ammattitaitoisesta työvoimasta voi vaikuttaa tulevaisuuden palkkakehitykseen.

– Palomiespula on alkanut jo jonkin verran näkyä palkkakehityksessä, ja odotuksena on, että jatkossa se näkyy vielä enemmän. Pula ei tule lähivuosina ainakaan helpottamaan, Jaakkola toteaa.


Luottamusmiesten kommentit

Alin palkka: 1 990 €, Keski-Suomi

”Alin palkka on mahdollisesti käytössä henkilöllä, joka ei ole vaativiin savusukelluksiin kelpoinen eikä hänellä ole ryhmänjohtaja- tai ensihoitokelpoisuutta. Eli käytännössä tällaisia henkilöitä saattaa vielä työskennellä jollain maakunnan päiväasemalla, mutta tilanne ei ole yleinen. Lisät nostavat palkkaa, ja täällä tuetaan kouluttautumista, joka myös näkyy palkassa.

Pelastuslaitoksen vetovoimaa lisää uusittu asemaverkosto sekä käytössä oleva uusi kalusto. Myös sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen panostaminen on täällä hyvällä tolalla.”

Kari-Pekka Mikkonen
luottamusmies
Keski-Suomen pelastusalan ammattihenkilöstö

Korkein palkka: 2 347 €, Etelä-Pohjanmaa

”Vuosien saatossa muut ovat kirineet palkkatasossa meitä kiinni. Reilut kymmenen vuotta olemme sen suhteen pysyneet paikallaan, eikä tehtäväkohtainen palkka ole kehittynyt niin kuin olisimme halunneet. Ammattitaitoisen henkilöstön löytäminen varsinkin päivätöihin on hankalaa, vuorokausirytmin vuoroon se onnistuu vähän paremmin.

Henkilöstö kyllä pysyy täällä töissä, kun heidät on kerran saatu palkattua. En osaa sanoa, johtuuko se laitoksen toimintakulttuurista vai siitä, ettei alueen ympäristössä ole oikein ollut lähellä muita vaihtoehtoja, joihon siirtyisi töihin.”

Mikko Koivuluoma
pääluottamusmies
Seinäjoen alueen palohenkilöstö

Katso myös: SPALin Pelastusalan palkat -sivu

Teksti: Eemeli Sarka
Kartta: Hanna-Mari Jaakkola

Juttu on julkaistu Pelastusalan ammattilainen -lehden numerossa 1/2023.

Lue lisää aiheesta