Palomiehille sattui viime vuonna noin 450 vakuutusyhtiöiden korvaamaa työtapaturmaa. Ensihoitajille työtapaturmia sattui noin 160, kertoo vasta valmistunut Tapaturmavakuutuskeskuksen tilasto.

Palomiesten työtapaturmien määrät ovat pysyneet suunnilleen samoissa lukemissa vuodesta 2015 lähtien, mutta ensihoitajien osalta lukumäärä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Kasvu ei välttämättä ole aitoa, vaan se voi johtua uudesta tapaturmien tilastointiin käytetystä ammattien luokituksesta, pohtii Tapaturmavakuutuskeskuksen tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho.

Vuonna 2016 käyttöönotetussa uudessa tapaturmien luokituksessa ensihoitajat ovat omana ammattiryhmänä ensimmäistä kertaa.

– Aiemmissa luokituksissa ensihoitajat ovat todennäköisesti saaneet koodikseen palomies, sairaanhoitaja tai henkilöliikenteen kuljettaja. Uudessa luokituksessa ensihoitajat ovat omalla koodilla, joten sitä ei ole ehkä osattu ensimmäisinä vuosina käyttää, toteaa Sysi-Aho.

Palomiehillä työtapaturma voi johtaa jopa työkyvyttömyyseläkkeeseen

Viime vuonna sattuneissa korvatuissa työtapaturmissa yli puolessa palomiehet ja ensihoitajat olivat työkyvyttömiä enintään kolme päivää. Yli kuukauden mittaisia sairauslomia oli molemmissa ammattiryhmissä noin 10 prosenttia, mikä on Sysi-Ahon mukaan lähellä sellaisten alojen keskiarvoja, missä tehdään fyysistä työtä.

Tämän hetkisten tilastotietojen valossa työkyvyttömyyteen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen johtaneita tapaturmia palomiehille sattui viime vuonna kaksi. Ensihoitajille niitä ei ole tapahtunut viime vuosina yhtään. Sysi-Aho korostaa, että palomiesten osalta luku voi vielä hyvinkin nousta.

– Oletan että nämä tiedot eivät ole vielä viime vuodelta ennättäneet kypsyä siihen asteeseen, että niistä olisi vielä maksettu eläkesuoritusta. Tyypillisesti prosessi on pitkä, Sysi-Aho toteaa.

Varmempaa tietoa on vuodelta 2016, jolloin viidellä palomiehellä työtapaturma johti työkyvyttömyyteen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Vuonna 2018 palomiesten 450 työtapaturmasta sattui työssä 352 ja yli 50 kuntoliikunnassa. Ensihoitajilla tapaturmat sattuivat pääasiassa työssä.

Yleisimpiä palomiesten ja ensihoitajien vamman laatuja olivat sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset sekä haavat. Eniten palomiehille tapahtui työtapaturmia henkilön liikkuessa. Ensihoitajille liikkumisen lisäksi tapahtui paljon tapaturmia taakkaa käsivoimin siirtäessä.

Liukastumisten, kaatumisten ja putoamisten seurauksena oli yleisimmin ala- tai yläraajavammoja. Ensihoitajilla oli lisäksi erityisesti taakkojen siirtämisestä aiheutuneita selkävammoja.

Vahingoittumisen tavoissa molemmilla ammattiryhmillä korostuivat myös äkillinen psyykkinen tai fyysinen kuormittuminen sekä iskeytyminen kiinteää pintaa vasten.

 

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot perustuvat työnantajien vakuutusyhtiöiden maksamien työtapaturmien ja ammattitautien korvausten tietoihin.

 

Kuva Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Lehtikuva.

Lue lisää aiheesta