Hallitus esittää valtion talousarvioon Pelastusopistolle rahoitusta koulutuksen lisäyksen suunnitteluun. Varsinainen päätös koulutusrahoituksen kasvattamisesta jää seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa talousarvioesityksessä Pelastusopisto saa 0,6 miljoonaa euroa pelastajakoulutettavien määrän lisäyksen suunnitteluun. Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan hallitus valmistautuu pelastajien koulutusmäärien kaksinkertaistamiseen vuodesta 2024 alkaen.

Pelastusopistolla hallituksen esitykseen ollaan tyytyväisiä.

— Suunnitteluraha on nimenomaan suunnittelua varten, sillä ei toteuteta koulutuksen lisäystä. Vuosittainen tarve pelastajalisäyksen toteuttamiselle on kuusi miljoonaa. Ratkaisu jää uudelle hallitukselle, mutta olemme toiveikkaita rahoituksesta, koska kuitenkin suunnitteluun on osoitettu rahoitusta. Toki mitään ei ole tullut ennen kuin eduskunta on päätöksensä tehnyt, rehtori Mervi Parviainen sanoo.

Pelastusopistolle pelastajakurssilaisten määrän kaksinkertaistaminen tarkoittaisi muun muassa opettajien määrän lisäämistä. Opetuskuntaa Pelastusopisto rekrytoi pelastuslaitoksista.

— Pelastuslaitoksilla on pulaa henkilöstöstä, mutta toivoisin, että sielläkin ymmärretään opettajien merkitys, että saadaan lisää pelastajia kentälle, Parviainen toteaa.

Toimintaedellytyksiä turvaava rahoitus katkolla

Vuoden 2023 talousarvioesitys sisältää vielä Pelastusopiston toimintaedellytysten turvaamiseen kohdistetun 2,4 miljoonan euron rahoituksen, joka on haalittu sisäministeriön hallinnonalan sisältä. Tätä rahaa Pelastusopisto tarvitsee esimerkiksi kalustohankintoihin, oppimisympäristöihin ja tietojärjestelmiin. Vuodelle 2024 rahoitusta ei enää ole.

— Jos tuota rahaa ei saada Pelastusopiston rahoituksen pysyvään kehykseen, pelastajalisäystä ei voida toteuttaa, vaan päinvastoin joudumme laskemaan sisäänottomääriä. Käytännössä inflaation ja kustannusten nousun myötä 2,4 miljoonaa ei edes riitä, Parviainen kertoo.

Pelastusopisto toivoo päättäjiltä kestävää rahoitusta. Valtion lisätalousarvioiden varassa Pelastusopisto ei voi toimia pitkäjänteisesti.

— Rahoituspohjan kuntoon saaminen on keskeinen tavoite. Sen puolesta teemme kovasti töitä.

Työn houkuttelevuus alan yhteinen haaste

Pelastajakursseille on toistaiseksi ollut hyvin hakijoita, mutta ikäluokkien pieneneminen huolettaa jatkossa. Rehtori Parviaisen mielestä koko toimialalla on vastuu siitä, mitä ja miten alasta puhutaan. Onko pelastusala houkutteleva nuorten silmissä? Tarjolla on paljon muitakin uravaihtoehtoja.

— Hyvistä hakijoista käydään kisaa. Koko pelastusalan on yhdessä toimittava, jotta ala on veto- ja pitovoimainen. Pelastusopisto ei pysty sitä yksin tekemään. Kukaan ei tule opiskelemaan meille pelkästään Pelastusopiston takia, vaan tavoitteena on valmistuminen ja siirtyminen työhön pelastuslaitoksille.

Suomessa on palomiespula, kun useat pelastuslaitokset ovat avanneet tai avaamassa kymmeniä uusia palomiesvirkoja haettavaksi. Parviaisen arvion mukaan työmarkkinatilanne näkyy opiskelijoiden keskuudessa tyytyväisyytenä siitä, että työpaikka on varma ja että alalla on työnhakijan markkinat.

Lue lisää aiheesta