Ensilinjan auttajien vertaistuki tarjoaa sekä kahdenkeskisiä keskusteluja että ryhmäkeskusteluja.

Pelastus- ja ensihoitoalan ammattilaisille on 17.4. avattu uusi vertaistukipalvelu verkkoon. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden käydä luottamuksellisia ja anonyymejä keskusteluja sekä kahdenkeskisesti että ryhmässä.

Vertaistuen alustana toimii Tukinet.net-verkkosivu.

Ensilinjan auttajille tarjottava verkkovertaistuki on osa Suomen Palopäällystöliiton MentalFireFit-hanketta. Projektipäällikkö Saku Sutelainen kertoo, että heräte palveluun tuli kriisipuhelimesta, jollainen on esimerkiksi käytössä Lontoossa. Resurssisyistä vastaava suomalainen palvelu toteutetaan nyt verkossa.

– Toivon että ensilinjan auttajat ottavat palvelun omakseen ja saavat verkkovertaistuesta yhden uuden työkalun henkisen kuormituksen purkuun. Uskon että näin käykin, kunhan sana palvelusta leviää laajemmin, Sutelainen sanoo.

Omalla nimellä tai nimimerkillä

Alkuvaiheessa keskusteluihin on vastaamassa parikymmentä vapaaehtoista tehtävään koulutettua pelastusalan ja ensihoidon ammattilaista eri puolilta Suomea.

– Kaikki tukihenkilöt ovat suorittaneet vertaispurkukoulutuksen. Toukokuun alussa toteutamme seuraavan koulutuksen, jolloin tukihenkilöitä tulee vielä lisää, kertoo Sutelainen.

Vertaistukea on tarjolla kahdenkeskisten tukisuhteiden sekä ryhmäkeskustelujen muodossa. Verkkoapu voi olla kertaluontoista, mutta tukisuhteiden on mahdollista jatkua parikin kuukautta. Keskusteluja voidaan käydä joko reaaliaikaisesti tai sovitulla viiveellä kommentoiden.

Kahdenkeskiset keskustelut koulutetun vertaistukihenkilön kanssa eivät näy muille palvelun käyttäjille.

Kerran viikossa on ohjattu ryhmäkeskustelu. Muina aikoina vertaistukihenkilöt seuraavat ja osallistuvat keskusteluihin tarpeen mukaan.

Keskusteluihin pääsee rekisteröitymällä Tukinet-sivulle. Palvelua voi käyttää nimimerkillä, jolloin osallistuminen on anonyymiä.

Tukinetin taustalla on Mieli ry, ja palvelussa on kaikkiaan mukana sata suomalaista järjestöä ja hanketta.

– Jos ensilinjan auttajien keskusteluissa nousee eteen sellaisia asioita, joihin vertaistuki ei enää yksinään riitä, Tukinetin kautta on mahdollista saada yhteys myös muihin avunantajiin, Sutelainen kertoo.

Pelastuslaitoksilla Mitä kuuluu? -kyselyitä

Pelastustoimen henkisen työsuojelun ja jälkipurun kehittämisprojekti on käynnissä jo kolmatta vuotta. Vuoden 2018 alussa käynnistynyt hanke jalostui viime vuonna MentalFireFit-malliksi, jonka jatkotyöstäminen sai Palosuojelurahaston rahoituksen vuosille 2020–2021.

Poikkeusolojen aikana MentalFireFitin toiminnassa on painopistettä siirretty verkon puolelle. Vertaispurkukoulutukset on toteutettu verkossa alueellisten lähikoulutusten sijaan.

– Pelastusalan jälkipurkuohjaajien valtakunnallisia tapaamisia olemme järjestäneet verkossa kerran viikossa. Yhdessä olemme pohtineet keinoja, miten toimimme tässä hetkessä, projektipäällikkö Sutelainen kertoo.

Useilla pelastuslaitoksissa on kevään aikana otettu käyttöön tai valmisteltu Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyitä.

– Eräällä pelastuslaitoksella tuli vuorokaudessa 50 vastausta. Matalan kynnyksen palautekanava näyttää toimivan hyvin.

 

Kuva: Mia Järvisalo

Lue lisää aiheesta