Oikeustieteen laitokselle valitaan viisi hallintotieteen maisteriopiskelijaa kevään 2021 yhteishaussa.

Itä-Suomen yliopiston hallintotieteiden maisteriohjelmaa laajennetaan pelastustoimen puolelle. Jo aikaisemmin oikeustieteen laitokselle on otettu suoraan maisteriopintoihin rikosseuraamusalan ja poliisipäällystön ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Jatkossa näiden seuraksi valitaan yhteishaussa vuosittain viisi pelastustoimen amk-opinnoista valmistunutta opiskelijaa.

Maisteriohjelmaan voi hakea pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) tai palopäällystön koulutusohjelmassa insinöörin (AMK) tutkinnon suorittanut. Ensimmäinen haku tapahtuu kevään 2021 yhteishaussa.

Yliopisto oli saanut viestiä, että pelastusalan johtavissa tehtävissä on tarvetta maisterin tutkinnolle ja ettei alalle ole sopivia yliopistollisia maisteriopintoja, kertoo oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen.

– Harkitsimme asiaa ja päädyimme toteuttamaan väylän. Pelastusalan päällystön maisteriväylällä yliopisto vastaa kysyntään, jota pelastusalalla selvästi on, perustelee Turtiainen.

Hallintotieteiden maisterin tutkinnossa opiskelija voi syventää osaamistaan muun muassa hallinto-, virkamies-, työ-, sopimus- ja vahingonkorvausoikeudessa. Myös erikoistuminen esimerkiksi rikos- ja ympäristövastuuseen tai julkisiin hankintoihin on mahdollista.

Maisteriopintoja yliopisto on valmistellut yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.

– Olemme esimerkiksi katsoneet, millaisia siltaopintoja voidaan vaatia, kun insinööritutkinnosta jatketaan maisteritutkintoon.

Pelastustoimen ja oikeustieteen yhdistelmä voi olla kiinnostava paketti rekrytoinneissa pelastuslaitosten ulkopuolellakin. Yliopistolla väylää suunniteltaessa lähtökohta on ollut ensisijaisesti pelastusalan sisäisten koulutusmahdollisuuksien edistämisessä.

 

Kuva: Itä-Suomen yliopisto

Lue lisää aiheesta