Pelastusalan henkilöstön edustajien mielestä työnantaja on huolehtinut työntekijöiden työturvallisuudesta korona-aikana hyvin, ilmenee STTK:n kyselystä.

STTK:n pääluottamus- ja luottamusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille teettämän kyselyn mukaan Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin henkilöstön edustajat ovat tyytyväisiä työnantajan toimiin koronapandemian aikana.

Kyselyyn vastanneet SPALilaiset ovat sitä mieltä, että heidän työnantajansa oli huolehtinut tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä erittäin hyvin (26 %) tai melko hyvin (74 %) korona-aikana.

Vastanneista peräti 95 prosenttia koki työnantajan hankkineen ja antaneen henkilöstölle työtehtävien edellyttämät tarpeelliset ja riittävät suojavarusteet koronatartunnan välttämiseksi. 74 prosenttia koki työnantajan kiinnittäneen huomiota henkilöstön jaksamiseen melko hyvin ja oli tehnyt riittävästi toimia jaksamisen edistämiseksi.

– Lainperusteella työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta, riittävistä suojavälineistä ja henkilökunnan työturvallisuuskouluttamisesta. Näissä koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa näyttäisi siltä, että tehtävässä on onnistuttu, SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola kiittää.

Korona koettelee jaksamista ja hyvinvointia

STTK:n kyselyn perusteella korona on aiheuttanut suomalaisilla työpaikoilla jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyviä ongelmia. Pelastusalan työpaikoilla jaksetaan ja voidaan kuitenkin paremmin kuin monilla muilla aloilla.

STTK:laisista pääluottamus- ja luottamusmiehistä sekä työsuojeluvaltuutetuista joka neljäs (24 %) kokee, että korona on aiheuttanut henkilöstön jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyviä ongelmia ja haasteita erittäin tai melko paljon. 63 prosenttia on sitä mieltä, että ongelmia on työpaikalla jonkin verran.

Kyselyyn vastanneista SPALin henkilöstönedustajista puolestaan 16 prosenttia kokee, että korona on aiheuttanut melko paljon henkilöstön jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyviä ongelmia ja haasteita. 74 prosenttia on sitä mieltä, että ongelmia työpaikalla on jonkin verran.

SPALilaisista vastaajista 32 prosenttia uskoo, että terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät asiat huolestuttavan henkilöstöä melko paljon. Lähes puolet (47 %) uskoo, että nämä asiat huolestuttavat henkilöstöä vain vähän. Jaksamiseen ja henkiseen kuormittumiseen liittyvät asiat huolestuttavat vastaajien mielestä pelastusalan henkilöstöä melko vähän (63 %).

STTK:laisista henkilöstön edustajista peräti puolet (51 %) on taas sitä mieltä, että terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät asiat huolestuttavat erittäin tai melko paljon. Jaksamiseen tai henkiseen kuormittumiseen liittyvät asiat huolestuttavat henkilöstöä 63 prosentin mielestä erittäin tai melko paljon.

 

STTK lähetti kyselyn 5007:lle pääluottamus- ja luottamusmiehelle sekä työsuojeluvaltuutetulle. Vastauksia saatiin 1506. Vastaajien joukossa oli 19 Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin henkilöstön edustajaa. Kysely toteutettiin 7.–15.5. 2020.

Lue lisää aiheesta