Pelastusalalla on vielä paljon kehitettävää vaaratilanneilmoitusten ja turvallisuushavaintojen tekemisessä, sanoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen pitkäaikainen työsuojeluvaltuutettu Markku Savilahti.

Oppia voitaisiin ottaa muilta aloilta.

Esimerkiksi eräillä Tampereen kaupungin työpaikoilla työntekijät on saatu suorastaan kilpailemaan, kuka tekee eniten vaaratilanneilmoituksia, turvahavaintoja tai kehittämisehdotuksia. Keinoina on käytetty erilaisia aloitteiden ja havaintojen palkitsemisjärjestelmiä.

– Se on nähty tuhansien ihmisten työpaikoilla, että kun vaaratilanteiden ilmoitusten määrä nousee, niin työtapaturmat aivan peilikäyränä vähenevät, Savilahti sanoo.

Työsuojelulla oma verkosto

Työsuojelutoiminta on ammattiyhdistystoiminnasta riippumatonta. Työsuojeluvaltuutettu edustaa koko henkilöstöä.

Pirkanmaalla työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies tekevät tiiviisti yhteistyötä, minkä Savilahti on kokenut hyväksi käytännöksi, joka voisi levitä myös muihin pelastuslaitoksiin.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii työsuojeluasiamiesten ja varavaltuutettujen verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti. Vastaavanlaista pelastuslaitosten työsuojeluverkostoa Savilahti toivoo maanlaajuisesti.

– Olisiko pelastuslaitosten työsuojeluvaltuutetuille saatavissa vaikka yksinkertaista sähköpostikerhoa, jossa voisi vaihtaa ajatuksia? Esimerkiksi hankintoja tehtäessä, voisi tiedustella muiden laitosten kokemuksia.

Hyvät käytänteet leviämään

Savilahti on kaipaillut myös valtakunnallista järjestelmää, jossa saataisiin levitettyä tietoa niin hyvistä ja huonoista käytänteistä kuin hankinnoistakin. Järjestelmää, jossa voidaan tarkkailla muiden laitosten riskienarviointeja ja vaaratilanneilmoituksia.

– PERAssahan on avaimet tähän, jos se saadaan koko Suomeen käyttöön, pohtii Savilahti.

PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä on valtakunnallinen pelastuslaitosten käyttöön tarkoitettu turvallisuusjohtamisen apuväline, jonka tarkoituksena on parantaa pelastuslaitosten riskienhallintaa.

Lue työsuojeluvaltuutettu Markku Savilahden koko haastattelu kesäkuussa ilmestyvästä Pelastusalan ammattilaisesta.

Kuvassa Markku Savilahti esittelee palomiehen asbestihuppua, joka aikoinaan suojasi sammuttajaa säteilykuumuudelta. – Vuosikymmenten aikana työpuvut ja -varusteet ovat kehittyneet huikeasti. (Kuva: Tuija Tervo)

 

Lue lisää aiheesta