Useilla hyvinvointialueilla säästöpaineet ovat heijastuneet myös pelastustoimen henkilöstöön. Helsingissä pelastustoimen säästöt ovat merkittäviä, mutta niitä on haettu esimerkiksi kiinteistökuluista eikä toiminnoista, jotka vaikuttavat operatiivisiin tehtäviin.

Helsinki on ollut perinteisesti vetovoimainen kaupunki pelastajille, mutta valtakunnallinen pelastajapula alkaa näkyä.

– Meille valmistuu pian uusia asemia, emmekä ole saaneet kaikkia nykyisiäkään virkoja täytettyä, Helsingin palohenkilöstön puheenjohtaja Jon Poulsen sanoo.

Helsingissä on edelleen voimassa aluehallintoviraston asettama uhkasakko toimintavalmiusaikojen parantamiseksi. Tilannetta korjaa muun muassa Kontulaan vuonna 2025 avautuva pelastusasema.

Aikaisemmin uusia työntekijöitä tuli tasaisesti Helsingin pelastuskoulusta, mutta nyt valmistuvat pelastajat voivat valita itse tulevan työpaikkansa. Taustalla on Helsingin pelastuskoulun muuttuminen valtiorahoitteiseksi. Aiemmin oppilaitos kuului Helsingin pelastuslaitokselle, jolloin myös valmistuvat opiskelijat ohjattiin suoraan alueelle töihin.

Tilannetta on helpottanut se, että Helsingin pelastuslaitokselle on saatu palkattua päätoimisia ensihoitajia. Palomiehet ovat tarvittaessa siis tehneet aiempaa vähemmän ambulanssivuoroja.

Merkittävä ongelma on myös esihenkilöiden hallinnollinen työkuorma. Helsingin palomestari- ja paloesimiesyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Pajalan mukaan väsymys on aistittavissa työyhteisössä, mutta ainakin toistaiseksi henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä.

– Kaupungin hallintosäännön mukaan kaikki hallinnollinen vastuu on esihenkilöillä. Hallinnolliseen työhön menee paljon aikaa, mutta sitä pitäisi pystyä tekemään samalla, kun on hälytysvalmiudessa. Vuoronsisäisten koulutusten järjestäminen on osoittautunut hankalaksi, koska esimiehillä on niin vähän aikaa, paloesimiesyhdistyksen puheenjohtaja Pajala sanoo.

Asiasta on viestitty työnantajalle, mutta helpotusta työtehtäviin ei juuri ole luvassa, sillä toimintamalli pohjautuu kaupungin linjauksiin.

– Työnantaja tarjoaa kyllä tukea työhön ja pyrkii selkiyttämään ohjeistuksia.

Teksti: Maarit Krok
Kuva: Olli Häkämies

Lue lisää aiheesta