Työajan poikkeusluvat työllistävät pelastuslaitoksia aiempaa enemmän. Uudessa tilanteessa entistä tärkeämmässä roolissa on henkilöstön ja työnantajan yhteistoiminta, nähdään SPALissa.

Pelastustoimen ja ensihoidon työajan poikkeuslupakäytännössä korostuu aiempaa enemmän huolella tehdyt ja hyvin perustellut hakemukset. Havainto on tehty Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa, jossa on selvitetty Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) viimeaikaisia lupapäätöksiä sekä niistä työneuvostolle tehtyjä oikaisupyyntöjä.

Aluehallintoviraston pelastustoimen työajan poikkeuslupakäytäntöä avattiin SPALin luottamusmiesten ja aktiivijäsenten koulutustilaisuudessa 17. maaliskuuta.

– Hakemuksissa lupia perustellaan huomattavasti aiempaa tarkemmin, ja AVI myös kirjaa päätöksiin entistä yksityiskohtaisemmin hakemuksen sisältöä, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista kertoi.

Huolellisten hakemusten merkitys on korostunut uuden työaikalain tultua voimaan vuoden 2020 alussa. SPALissa on nähty esimerkiksi lupapäätöksien lepoaikaa koskevien ehtojen tarkentuneen. Viimeisimmissä pelastuslaitoksille myönnetyissä luvissa todetaan, että 24 tunnin vuoron jälkeen työntekijälle tulee antaa 72 tunnin vapaajakso, kun aikaisemmin lupaehtona on ollut epämääräisempi ”riittävä lepoaika palautumiseen”. Uuden määräyksen ehdottomuus ja vaikutus muun muassa työvuorovaihtoihin on herättänyt keskustelua pelastuslaitoksissa.

– Aluehallintovirasto ja työneuvosto tekevät päätöksiä puhtaasti työsuojelullisista perusteista. Siksi lepoajasta poikkeamisen on oltava hyvin perusteltua. Tulee myös huomata se, että AVI tekee päätökset vain hakemuksen perusteella. Jos pelastuslaitoksissa on ollut toimiviksi havaittuja paikallisia käytäntöjä koulutusvuoroista, tuurauksista ja vuorovaihdoista, AVI ei voi ottaa niitä lupakäsittelyssä huomioon, jos käytäntöjä ei hakemuksissa yksilöidä ja perustella, työmarkkinalakimies Jari Koivuluoma muistutti.

Hakemukset henkilöstön ja työnantajan yhteistyönä

Työajan poikkeuslupapäätösten käsittely keskitettiin aluehallintovirastojen työnjaossa Lounais-Suomen aluehallintovirastoon kuusi vuotta sitten. Lupakäytäntö perustuu työaikalakiin.

Poikkeuslupaa hakee työnantaja, ja AVI pyytää hakemukseen henkilöstöryhmien lausunnon. Lupa myönnetään määräaikaisena, mutta työnantaja ja työntekijät voivat sopia luvan mukaisen työajan käytön jatkamisesta. Mahdollisuus koskee lupia, jotka on myönnetty uuden työaikalain aikana.

Monen pelastuslaitoksen määräaikainen työajan poikkeuslupa päättyy tämän vuoden lopulla, mutta parhaillaankin AVIn käsittelyssä on useita lupia. Samaan aikaan työneuvostossa on käsittelyssä joukko AVIn lupapäätöksiä koskevia oikaisuvaatimuksia.

SPALin mukaan lupahakemukset tulisi valmistella pelastuslaitoksissa niin, ettei oikaisutiestä tulisi pysyvä käytäntö.

– Järjestelmän tarkoitus ei ole se, että haetaan lupaa ja samalla valmistaudutaan tekemään siitä oikaisuvaatimus. Selvästikin poikkeusluvat työllistävät pelastuslaitoksia aiempaa enemmän, ja silloin työnantajan ja henkilöstön kannattaa miettiä yhdessä, mitä haetaan ja miten se perustellaan, Koivuluoma tiivistää.

— Koulutusvuorot, vuoronvaihdot sekä muut tärkeiksi ja toimiviksi nähdyt paikalliset sovellukset tulee hakemuksessa esittää selvästi ja niin, että esimerkiksi korvaavien vapaiden antamisen käytäntö tulee esiin.

Arkistokuva: Olli Häkämies.

Lue lisää aiheesta