Uusi koulutusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuosien 2023–2024 aikana.

Sisäministeriö on asettanut uudistushankkeen valmistelemaan pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusjärjestelmän muutoksia. Seuraavan kahden vuoden aikana hankkeessa arvioidaan toimialojen tulevaisuuden henkilöstötarpeet ja selvitetään, mitkä ovat toimintaympäristön asettamat vaatimukset koulutukselle.

Tarkoituksena on myös tehdä esitykset mahdollisista tutkintouudistuksista ja niiden kustannusvaikutuksista sekä koulutuksen organisoinnista.

Uudistushankkeen julkistuksen yhteydessä 12. marraskuuta sisäministeri Maria Ohisalo korosti koulutuksen merkitystä tulevaisuuden kannalta:

– Pidän erittäin tärkeänä, että sisäisen turvallisuuden ammattilaisten koulutus on maailman laadukkainta ja seuraa aikaansa. Tämän päivän opiskelijat ovat työelämässä vielä jopa 2060-luvulla, joten oppimis- ja kehittymistaidot ovat aivan keskeisiä, Ohisalo totesi SM:n tiedotteessa.

Suorituskykyhanke tukee koulutuksen uudistamista

Myös sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka näkee koulutusuudistuksen merkityksen ulottuvan pitkälle tulevaisuuteen.

– Uudistuksella on todella kauas kantavat vaikutukset. Tutkintojen osalta hankkeessa tarkastellaan niin miehistötason kuin myös alipäällystön ja päällystön tutkintoja. Myös muun muassa jatko- ja täydennyskoulutuksien tarkastelua tehdään, Kohvakka kertoo.

Sisäministeriössä on samaan aikaan käynnissä laaja pelastustoimen suorituskykyhanke, jossa muun muassa valmistellaan pelastustoimen suorituskykyvaatimusten malli valtakunnalliselle, alueellisella ja paikalliselle tasolle sekä tehdään analyysi pelastustoimen toimintaympäristöstä. Kohvakka odottaa suorituskykyhankkeesta aineksia myös koulutusuudistuksen valmisteluun.

– Koulutusuudistus saa muista ympärillä etenevistä hankkeista käyttöönsä perusteita, jotta koulutuksen sisällön kehittäminen ylipäätään on mahdollista. On aivan oleellista, että henkilöstön osaamisen kehittäminen liittyy tiiviisti koko pelastustoimen järjestelmän kehittämiseen ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Tärkeää käynnistää valmistelutyöt

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on pitkään kannustanut sisäministeriötä aloittamaan toden teolla pelastustoimen kokonaisvaltaisen koulutusuudistuksen. Koulutuksen uudistustarpeista on alalla keskusteltu vuosien ajan: nyt ministeriön käynnistämä uudistushanke hyödyntää aineistoa, jota valmistui vuonna 2017 toteutetussa pelastustoimen koulutuksen kehittämishankkeessa.

– On erittäin positiivinen asia, että sisäministeriö on asettanut koulutuksen uudistamishankkeen. Nyt olisi tärkeää käynnistää valmistelutyöt, jotta hankkeen lopputuotos olisi viimeistään seuraavassa hallitusohjelmassa käsiteltävänä, järjestön johtaja Kim Nikula toteaa.

Arkistokuva: Koulutustilanne käynnissä Pelastusopistolla. Kuva: Pelastusopisto

Lue lisää aiheesta