Pirkanmaan pelastuslaitos ottaa keväällä käyttöön uuden rakennuspalosimulaattorin Kangasalan paloasemalla. Vastaavan kokoista metallirakenteista, maakaasun polttamiseen perustuvaa simulaattoria ei löydy muualta Suomesta.

Uudessa simulaattorissa pystytään harjoittelemaan muun muassa kerros-, ja rivitalon huoneistopaloa sekä teollisuushallipaloa.

Nelikerroksisen rakennuksen ensimmäisen kerroksen avointa tilaa voidaan käyttää kuvaamaan teollisuus- tai myymälähallia. Tilassa pystytään mallintamaan myös rivitalohuoneistoja tai kellaritiloja rakenteita ja liikuteltavia väliseiniä hyväksi käyttäen.

Toinen ja kolmas kerros ovat pääasiallisia huoneistopalosimulaattoreita. Neljännessä kerroksessa on rappukäytävän lisäksi tila, jota voidaan käyttää kuvaamaan ilmanvaihtokonehuonetta.

Simulaattorin rakennustyöt alkoivat viime syksynä ja parhaillaan Kangasalalla tehdään viimeistelytöitä.

– Koekäytön aika on huhtikuussa ja ensimmäiset varsinaiset harjoitukset toukokuussa pelastuslaitoksen koulutuspäivillä. Tavoitteena on, että koko henkilöstö pääsee uuteen simulaattoriin syyskuun puoleen väliin mennessä. Aikataulu saattaa tosin muuttua koronaviruksen johdosta, kertoo palomestari Antti Koskela.

Saman kokoista ja samanlaisella tekniikalla toimivaa palotaloa ei maasta toista löydy. Tämän on vahvistanut myös rakennustöistä vastaava Interfire products Oy.

Visiona rakennuspalosimulaattori ammattilaisille

Rakentamisen aloittamista edelsi vuoden mittainen suunnittelu. Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotalo-hankeryhmä aloitti toimintansa lokakuussa 2018. Ryhmä kokoontui suunnitelmallisesti pääsääntöisesti kerran viikossa Kangasalan paloasemalla.

Suunnittelun pohjaksi pelastuslaitoksella toteutettiin harjoitustarvekartoitus henkilöstön keskuudessa. Kartoituksella selvitettiin henkilöstön toiveita ja tarpeita, joita harjoitteluun kohdistui. Pohjatyön jälkeen hanketyöryhmä laajennettiin 15 henkiseksi. Työhön osallistui palomiehiä, ylipalomiehiä, paloesimiehiä, huoltoasentajia ja palomestareita.

Simulaattorin toisen kerroksen 3D-kuva.

Suunnitteluvaiheessa pirkanmaalaiset tutustuivat muun muassa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Orimattilan palotaloon sekä Satakunnan pelastusharjoituskeskuksen ja Pelastusopiston kaasukäyttöiseen palotaloon. Tietoa saatiin myös Norjan Trondheimista, johon on valmistumassa palosimulaattori.

Suunnittelussa tavoitteena oli saada laadukas ja pysyvä paikka yksikkö- ja joukkueharjoituksille.

– Johtava ajatus oli rakentaa rakennuspalosimulaattori ammattilaisille. Simulaattoriharjoitusten kautta saamme luotua yhdenmukaisia toimintamalleja koko Pirkanmaan laajuisesti, Koskela kertoo.

Kiinteät polttopisteet ja muunneltavat väliseinät

Simulaattorissa on viisi kiinteää polttopistettä. Näiden päälle sijoitetaan rekvisiittaa eli lavasteita, joilla simuloidaan huonetilaa tai harjoituksen aiheen mukaista ympäristöä. Rekvisiittana on esimerkiksi keittiökaapisto, sohva ja häkkikomero.

Talon väliseinät ovat siirrettävissä, joten harjoitustiloihin saadaan muutoksia kohtuullisen pienellä työmäärällä. Pohjaratkaisujen muunneltavuus on tärkeää, jotta harjoituksista ei tulisi palomiehille rutiinia. Seinien lisäksi harjoituksissa voidaan vaihdella esimerkiksi käytettäviä hyökkäysreittejä, näkyvyyttä eli keinosavun määrää sekä palon laajuutta ja leviämistä. Osa rakennuspalosimulaattorin ovista on murrettavia.

Simulaattorin ensimmäisen kerroksen pohjapiirros.

Liekki saadaan maakaasusta, joka johdetaan polttopistetekniikan läpi. Liekin suuruutta ja tehoa on pyritty saamaan mahdollisimman suureksi, jotta harjoittelu olisi palomiehille mielekästä. Polttopisteen tuottama enimmäiskattolämpötila on 250 astetta.

Maakaasua poltettaessa palomiesten altistuminen vaarallisille kemikaaleille on huomattavasti pienempi kuin harjoituksissa, joissa poltetaan puuta tai irtaimistoa ja kalusteita. Vastapainona maksimilämpötila jää matalammaksi kuin oikeassa rakennuspalossa.

– Simulaattori on nimenomaan tekniikan ja taktiikan harjoittelua varten, korkeat lämpötilat eivät olekaan tavoitteena, palomestari Koskela kertoo.

Rakennuksessa on lisäksi lapekatto, jolla voidaan harjoitella rakennuspalon rajoituslinjan ja sammutusluukkujen avausta.

Lue lisää aiheesta