Elokuussa käynnistyvälle ruotsinkieliselle kurssille otetaan 30 pelastajaopiskelijaa.

Pelastusopisto tekee pikaisella aikataululla valmisteluja ylimääräisen ruotsinkielisen pelastajakurssin käynnistämiseksi elokuussa. Rahoitus koulutukseen sisältyi valtion täydentävään talousarvioesitykseen, josta eduskunta päätti joulukuussa.

Pelastajakoulutuksen lisäyksellä turvataan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja laatua koko maassa. Ruotsinkielisen kurssin lisäksi Pelastusopisto sai joulukuisessa päätöksessä rahoituksen suomenkielisen aloituspaikkamäärän nostamiseen kertaluonteisesti 24 opiskelijalla.

— Olemme sisäministeriön kanssa selvittäneet pelastajien koulutustarvetta ja tässä yhteydessä myös ruotsinkielisten pelastajien tarvetta. Eduskunnan myöntämä rahoitus pohjautuu tähän selvitykseen, kertoo koulutusjohtaja Minna Hirvonen Pelastusopistolta.

Sisäministeriön ja Pelastusopiston yhteisen selvityksen mukaan pelastuslaitokset tarvitsevat vuoteen 2030 mennessä yhteensä 296 uutta ruotsinkielistä pelastajaa.

Pelastusopisto järjestää kurssin Vaasassa, jonka lisäksi harjoittavassa opetuksessa hyödynnetään opiston harjoitusaluetta Kuopiossa ja tarpeen mukaan Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta Porissa. Kurssin suunnittelijana Pelastusopistolla toimii Ronnie Emet.

Ruotsia taitavia tuntiopettajia tarvitaan

Vaasan pelastajakurssin valintaperusteet ovat samat kuin Pelastusopiston Kuopion kursseilla. Opetuskielenä on ruotsi, ja opintoihin otetaan 30 opiskelijaa. Koulutuksen hakuaika on 7.3.–1.4.

— Kurssin tilajärjestelyistä sopiminen ja henkilöstörekrytoinnit ovat parhaillaan käynnissä, kertoo koulutusjohtaja Hirvonen.

— Teemme järjestelyitä yhteistyössä kaikkien pelastuslaitosten ja erityisesti kaksikielisten pelastuslaitosten kanssa. Pelastusopiston opetushenkilöstön lisäksi tarvitsemme Vaasan kurssille ruotsia taitavia tuntiopettajia. Ymmärrettävästi opetushenkilöstön saaminen on haasteellista nykytilanteessa, jossa korona aiheuttaa työpaikoilla ylimääräisiä järjestelyjä ja ylitöitä.

Hirvonen toivoo, että ruotsinkielisen kurssin toteuttaminen koetaan pelastusalalla yhteiseksi ponnistukseksi.

— Opetushenkilöstön ohella tarvitsemme yhteistyötä viestinnässä, jotta tavoitamme potentiaaliset hakijat mahdollisimman kattavasti. Kaikki pelastuslaitosten apu kurssin markkinointiin tulee tarpeeseen.

Edellinen alueellinen kurssi kymmenen vuotta sitten

Edellisen alueellisen ruotsinkielisen pelastajakurssin Pelastusopisto toteutti vuosina 2012–2013. Koulutus toteutettiin Pietarsaaressa ja Vaasassa sekä harjoittavan opetuksen osalta pääosin Kuopiossa. Kurssilla oli 20 aloituspaikkaa.

Pelastusopiston suomenkielisiltä kursseilta Kuopiosta valmistuu myös ruotsia äidinkielenään käyttäviä pelastajia.

— Käytännössä lähes kaikilla pelastajakursseilla on kaksikielisiä opiskelijoita. Tarvittaessa olemme toteuttaneet opiskelijahakuun liittyviä kokeita ja haastatteluja ruotsiksi. Opiskelija voi pyynnöstään saada tenttikysymykset ruotsiksi. Kaikki uudet julkaisut olemme jo jonkin aikaa julkaisseet myös ruotsin kielellä, kertoo Hirvonen.

Lue lisää aiheesta