Palosuojelurahaston vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon ensimmäisen sijan sai Saku Tauriainen sammutus- ja raivauskouran kehittämisestä. Innovaatio parantaa palomiesten työturvallisuutta rakennuspaloissa.

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnolla kannustetaan yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Tämän vuoden palkinnot Palosuojelurahasto julkaisi 11. marraskuuta. Pääpalkinnon sai Kymenlaakson pelastuslaitoksen vs. palomestari Saku Tauriainen palomiesten työturvallisuutta parantavan sammutus- ja raivauskouran (SaRa-koura) kehittämisestä.

Kuormausnosturiin kiinnitettävän kouran kynsiin on rakennettu vesisuuttimet, jotka tuottavat vesisumua pienellä virtauksella. Vesisumu voidaan kohdistaa suoraan palavaan ontelotilaan, mikä sammuttaa palon tehokkaasti ja vähentää vesivahinkojen syntymistä. Kouralla voidaan myös tehdä savunpoistoaukko palavan rakennuksen kattoon.

Koura parantaa työturvallisuutta rakennuspaloissa, kun palomiesten ei tarvitse mennä työskentelemään palavan rakennuksen katolle. Perinteiset sammutusmenetelmät edellyttävät joko pelastajien työskentelyä palavan rakennuksen katolla, henkilönostimen käyttöä tai näiden yhdistelmää.

Vesi johdetaan kouralle työjohtoa pitkin hydraulijatkeen sisällä. Kouran rungossa vesi haaroitetaan kahdelle kynnelle, jossa on vesisuuttimet. Paineeksi riittää 7-10 baaria eli normaali pumppupaine, jolla saadaan suuttimille yhteensä 150 litran tuotto minuutissa. Suuttimilta vesi jakautuu hienojakoiseksi vesisumuksi. Palon sammuttamisen lisäksi vesisumu suojaa kouraa lämmöltä savunpoistoaukkoa tehtäessä.

– Kouraa ei laiteta liekkien sekaan, vaan aukko tehdään suojaisampaan paikkaan. Aukosta lämpökuorma purkautuu yläontelosta ja palo muuttuu avopaloksi, kuvaa Tauriainen periaatetta.

Turvallisuutta ja tehokkuutta

Tauriainen kypsytteli työturvallisuutta parantavaa ideaansa pitkään, kunnes palaset loksahtivat kohdalleen kymmenisen vuotta sitten. Yksi kimmoke kehitystyölle oli palomies Mikko Karvosen loukkaantuminen rivitalopalon sammutuksessa 2006.

Pelastajaksi 2003 valmistuneella Tauriaisella oli kuljetusalan perustutkinto sekä tuntemusta kuormausnostureista. Palokuntatoimintaan hän oli liittynyt jo 1991, ja rakennuspalojen riskit olivat pohdituttaneet pitkän aikaa.

– Mietin kuinka savunpoistoaukko voitaisiin tehdä huomattavasti turvallisemmin sekä nopeasti ja tehokkaasti. Täytyi olla jokin muukin keino, kuin laittaa ihminen palavan tilan päälle, Tauriainen kertoo.

Lopullisesti ajatus kuormausnosturin kouran jalostamisesta sammutus- ja raivauskouraksi muotoutui alipäällystökurssin kehityshankkeessa 2011. Pikkuhiljaa idea eteni niin, että 2014 kokeilussa oli ensimmäinen koura, jossa oli vesilinjat.

Kymenlaakson pelastuslaitoksella kouraa on käytetty monipuolisesti eri rakennuspaloissa jo viiden vuoden ajan. Kouran käyttöidea on vapaasti muidenkin pelastuslaitosten hyödynnettävissä. Tauriainen on tehnyt kourasta koulutusmateriaalin, joka myös on pelastusalan käytettävissä.

Tauriaiselle tärkeintä on, että keksintö parantaa työturvallisuutta ja tuo tehokkuutta henkilöstöresurssin käyttöön. SaRa-kouran käyttöön tarvitaan yksi henkilö, eikä hänen välttämättä tarvitse käyttää paineilmahengityslaitetta tai olla savusukelluskelpoinen.

– Kourassa yhdistyvät taktiset ja tekniset asiat, toimintamallit ja henkilöstöturvallisuus. Toivon että pelastustoimessa kehitettäisiin laajemminkin turvallisuusinnovaatioita ja työtä tehostavia ratkaisuja, sillä tarvitsemme niitä lisää tulevaisuudessa.

Neljä innovaatiota huomioitiin

Innovaatiokilpailun ensimmäisen sijan palkintoraha oli suuruudeltaan 12 000 euroa. Toisen palkinnon ja 8 000 euron palkintorahan saivat yrittäjä Kai Saarinen ja vesihuollon asiantuntija Jyrki Nurmi reaaliaikaisen sammutusveden seurantajärjestelmän kehittämisestä.

Kunniamaininnan ja 1 000 euron palkinnon saivat palomies Mikko Anunti puunkaatolaitteen kehittämisestä ja toimittaja Tuula-Maria Ahonen Miniroskis-ehdotuksesta.

 

 

Kuva: Sammutus- ja raivauskoura asennettuna Kymenlaakson pelastuslaitoksen raivausyksikön kuormausnosturiin. Tämä raivausyksikkö siirtyy pohjoiselle toimialueelle vuodenvaihteen jälkeen. Eteläiselle alueelle on jo otettu käyttöön uusi raivausyksikkö. Kuva Palosuojelurahaston videolta.

Lue lisää aiheesta