Eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen.

Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat vuoden 2023 alusta alkaen 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki.

Pelastustoimen henkilöstön edustajat tulee ottaa tiiviisti mukaan hyvinvointialueiden valmisteluun, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL painottaa.

— Uudistuksessa tulee turvata henkilöstön asema sekä pelastustoimen riittävät resurssit, järjestön johtaja Kim Nikula sanoo.

— Hyvinvointialueiden rahoitus ei ole kestävällä pohjalla, sillä pelastustoimessa on ennen uudistusta 81 miljoonan euron rahoitusvaje, huomauttaa Nikula.

Rahoitusvaje on kurottava umpeen pelastuslaitosten keskuskuntien ja maakuntien talousarvioissa vuoteen 2023 mennessä, jos pelastustoimen palvelutaso halutaan varmistaa hyvinvointialueilla.

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Lakisääteisten palvelujen rahoitus tulee valtion talousarviosta.

Uudistuksen käynnistymiseen liittyvät lait tulevat voimaan kesän aikana. Tämän jälkeen alueilla perustetaan hyvinvointialueiden väliaikaiset toimielimet. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa ensi keväänä.

Hyvinvointialueille siirtyvät pelastustoimen tehtävät, henkilöstö, kalusto ja sopimukset. Henkilöstön siirto hyvinvointialueelle tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteella.

Hyvinvointialueet päättävät itse, miten ne organisoivat valmistelutyön eduskunnan päätöksen jälkeen. Henkilöstöasioita tullaan käsittelemään henkilöstöryhmissä.


Sote- ja pelastustoimen uudistuksen aikataulu

  • Hyvinvointialuevaalit järjestetään alkuvuonna 2022. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022.
  • Työnantaja ja työntekijöiden edustajat toteuttavat henkilöstön siirtoa koskevan yhteistoimintamenettelyn keväällä 2022.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023.

Lue lisää aiheesta