Pelastustoimelle valmistuu uusi strategia samaan aikaan kun pelastuslaitokset siirtyvät hyvinvointialueille. Strategiassa tulee painottaa henkilöstön ja rahoituksen riittävyyttä ja johtamisen kehittämistä.

Sisäministeriö valmistelee valtakunnallisia strategisia tavoitteita pelastustoimelle vuosille 2023—2026. Valtioneuvosto vahvistaa tavoitteet joka neljäs vuosi. Seuraavan kauden tavoitteista ministeriö pyysi pelastusalan toimijoilta lausuntoa 17. kesäkuuta mennessä.

SPAL esittää henkilöstötavoitteiden nostamista strategian kärkeen. Nyt strategian kahdeksannessa tavoitteessa todetaan, että ”henkilöstöresurssien riittävyys, osaaminen ja hyvinvointi on varmistettu”.

Strategiassa voidaan SPALin mukaan onnistua, jos pelastustoimessa on riittävät henkilöstövoimavarat. Strategian ja pelastustoimen johtamisjärjestelmän on tuettava henkilöstön hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä läpi työuran.

Pelastustoimen henkilöstön mitoitukseksi SPAL esittää yhtä palomiestä alueen tuhatta asukasta kohti. Vastaava mitoitus on käytössä useissa valtioissa.

Palomiespula korjattava riittävillä resursseilla

Strategiassa tulee selkeämmin osoittaa riittävät henkilöstöresurssit tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstöresurssit ja henkilöstömitoitus on huomioitava valtion talousarviossa.

Pelastusopiston resurssit tulee varmistaa pitkäjänteisesti ja kestävästi, jotta yhä paheneva palomiespula saadaan korjattua. Lisäkoulutuspaikat edellyttävät noin 2,4 miljoonan euron pysyvää määrärahaa.

Pelastusopiston määrärahojen lisäksi pelastuslaitosten rahoitusvaje on korjattava.

— Noin 80 miljoonan euron rahoitusvaje haastaa pelastustoimea. Näin suuren alijäämän kurominen umpeen on haasteellista, ja siinä punnitaan pelastustoimen johtaminen, sanoo SPALin järjestön johtaja Kim Nikula.

— Riittävät henkilöstövoimavarat ja Pelastusopiston lisäresurssit ovat välttämättömiä, jotta pelastustoimen strategia toteutuu. Strategia tarvitsee kansallisen toimintasuunnitelman, jolla tavoitteet johdetaan pelastuslaitosten tasolle.

Pelastustoimen valtakunnallinen johtaminen avainasemassa

Strategiatyössä tulee arvioida, miten edellisissä strategioissa on onnistuttu. Pelastustoimen 2000-luvulla laaditut strategiat ovat jääneet valitettavan ohuiksi.

Hyvinvointialueille siirryttäessä ratkaisevaa on, miten pelastustoimen valtakunnallinen johtaminen järjestetään ja miten strategiakeskustelut hyvinvointialueiden kanssa varmistetaan. Alueiden rahoitus on yleiskatteellista ja sen käytöstä päättävät aluevaltuutetut. Pelastustoimen palveluita ohjataan tuloskeskusteluilla.

Pelastustoimi tarvitsee valtakunnallisen palvelustrategian ja toimivan johtamisjärjestelmän, jotta palvelutaso kyetään turvaamaan yhdenvertaisesti ja laadukkaasti. Sisäministeriön on pelastuslain mukaan johdettava ja koordinoitava yhteistoimintaa.

Teksti: Mikko Terävä
Kuva: Lehtikuva / Valtteri Vainio

Juttu on julkaistu Pelastusalan ammattilainen -lehden numerossa 3/2022.

Lue lisää aiheesta