Palomiesliittoon on tänään liittynyt 4300:s jäsen.

SPALin jäsenmäärän kehitys on koko alkuvuoden ajan ollut myönteistä: tammikuun alun jälkeen liittoon on tullut 52 uutta jäsentä.

Tasaluku 4300 tuli täyteen keskiviikkona 8. maaliskuuta — kansainvälisenä naistenpäivänä. Sattumalta, juhlapäivää korostaen, Palomiesliiton uusin jäsen onkin nainen.

Jäsenkunta on perinteisesti ollut vahvasti miehinen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana jäsenistöön on kuitenkin tullut yhä enemmän naisia, muun muassa hätäkeskusten ja ensihoidon ammateista. Tällä hetkellä naisia on jäsenistä noin kahdeksan prosenttia.

SPALin jäsenmäärä on ollut nousu-uralla aina perustamisesta alkaen 1993. Neljännen tuhannen jäsenen rajapyykki täyttyi kesällä 2015.

Liiton uusilta jäseniltä on viime vuosina kerätty palautetta liittymisen syistä. Suuri osa uusista jäsenistä kertoo liittymisen syyksi sen, että SPAL on ”oman alan liitto”. Ammattiyhdistyksen kautta saatava turva, yhteishenki sekä vakuutusedut korostuvat myös.

Lähes puolet uusista jäsenistä on saanut työkavereiltaan tietoa liitosta ja suosituksia liittymisestä.

Kasvavat jäsenmäärät eivät nykyään ole ammattiliitoille itsestään selvyys, sillä moni liitto on myös menettänyt jäseniä. Jäsenkunnan kasvullaan Palomiesliitto on pitkään ollut positiivinen poikkeus ay-kentässä.

Pelastuslaitoksissa työskenteli vuoden 2015 lopussa noin 5800 työntekijää, Pelastusopiston kirjaaman tiedon mukaan.

Kuva: Pelastajakurssin loppuharjoitus käynnissä Helsingin pelastuskoululla. (Kuva Juha-Pekka Laakso)

Lue lisää aiheesta