Sisäministeriön hankkeessa valmistellaan pelastustoimen suorituskykyvaatimukset valtakunnalliselle ja alueellisella tasolle sekä pelastuslaitoksen tasolle.

Sisäministeriön pelastusosastolla on helmikuusta asti ollut käynnissä laaja Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke. Sen tavoitteena on selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita kansallisesti ja alueellisesti, sisäministeriöstä kerrotaan. Hankkeella pyritään luomaan yhdenmukaisia toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin.

Hanke liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukseen. Marinin hallituksen valmistelun mukaisesti 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki vastaisivat myös pelastustoimen palveluiden tuotannosta vuodesta 2023 alkaen.

Suorituskykyhanketta ei käynnistetty tyhjästä, vaan se pohjautuu Sipilän hallituskaudella 2015–2019 toteutettuun pelastustoimen uudistushankkeeseen, joka tuotti yhteensä 97 kehittämisehdotusta.

Yhdeksän osahanketta, joista kolme on käynnissä parhaillaan

Suorituskykyhanke jakautuu yhdeksään osahankkeeseen eli työpakettiin, joista tällä hetkellä on käynnissä kolme: kansallisen toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittämisen työpaketti, riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistamisen työpaketti sekä pelastustoiminnan suorituskyvyn työpaketti.

Toimintaympäristöanalyysiä kehittävässä työpaketissa on jo tehty analyysi pelastustoimen kansallisesta toimintaympäristöstä. Sisäministeriö julkaisee analyysin 30. marraskuuta.

Riskimallien ja onnettomuusennusteiden työpaketissa on tavoitteena muun muassa muodostaa onnettomuuksille dynaaminen ennustemalli.

Pelastustoiminnan suorituskyvyn työpaketissa tarkastellaan sitä, miten pelastustoimen suorituskyky ja palvelut vastaavat toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita. Suorituskyvyn käsite kattaa järjestelmien, henkilöstön, materiaalin ja toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden. Työpaketissa luodaan suunnitteluperusteet ja malli suorituskykyvaatimusten määrittelyyn. Paketissa otetaan huomioon sekä valtakunnallinen, alueellinen että paikallinen taso

Vielä käynnistymistä odottavissa osahankkeissa aiheina ovat tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen, pelastustoimen asiakastarpeet, harvaan asuttujen alueiden palvelutuotanto, onnettomuuksien ehkäisy, varautuminen ja väestönsuojelu sekä talous- ja kustannuslaskenta.

Esitelty kahdessa webinaarissa

Suorituskykyhankkeessa työskentelee sisäministeriön pelastusosaston henkilöstön lisäksi joukko pelastuslaitoksista ja Pelastusopistosta nimitettyjä projektihenkilöitä. Koko hankkeen projektipäällikkönä toimii SM:n erityisasiantuntija Teija Mankkinen.

Hankkeesta tiedottavat yleisötilaisuudet käynnistyivät marraskuussa: ensimmäisessä SM:n ja Palopäällystöliiton yhteiswebinaarissa 6.11. valotettiin erityisesti suorituskykyvaatimusten valmistelua, jonka jälkeen SM:n webinaarissa 17.11. kerrottiin laajemmin hankkeen tavoitteista. Seuraava webinaari on luvassa 30.11., kun ministeriö julkaisee pelastustoimen toimintaympäristöanalyysin.

 

 

Arkistokuva: Palomiesten harjoitus tieliikennetunnelissa Pirkanmaalla.

Lue lisää aiheesta