Esimies on työturvallisuuden esimerkki

Esimies on työturvallisuuden esimerkki

Lähiesimiesten merkitys korostui, kun opinnäytetyössä selvitettiin palomiesten ja ensihoitajien asenteita työturvallisuutta kohtaan. Lähiesimiestyö, kehitysprojektit sekä työkavereiden myönteiset asenteet ja käytännön toimet vaikuttavat eniten henkilöstön...