Pelastusopiston hanke päivitti tieliikennepelastamisen koulutusmateriaalin vastaamaan nykyistä ja tulevaisuuden tehtäväkenttää.

Tieliikenneonnettomuudet ovat yleisimpiä tehtäviä pelastustoimelle. Tilastojen mukaan tehtäviä on vuosittain yli 15 000, mikä on noin 15 prosenttia kaikista pelastustehtävistä. Tieliikennepelastamisen keskeisin tarkoitus on saada pelastettavalle apua mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti sekä saada hänet jatkohoitoon ilman, että pelastustöistä aiheutuu lisävahinkoa.

Ajoneuvojen vahvemmat runkorakenteet ja korkeajänniteakustot ovat tuoneet tarpeen uudistaa toimintaa onnettomuustilanteissa. Ajoneuvot valmistetaan nykyään entistä turvallisemmiksi.

Palosuojelurahaston rahoittamassa Pelastusopiston hankkeessa on uudistettu tieliikennepelastamisen koulutusmateriaaleja vastaamaan nykyistä ja tulevaisuuden tehtäväkenttää. Hankkeen tuotoksena syntynyt Tieliikennepelastaminen-julkaisu käsittelee tieliikennepelastamisen perusteita.

Julkaisu on suunnattu Pelastusopiston tutkintokoulutuksen ja sopimushenkilöstön koulutukseen, mutta myös valtakunnallisesti pelastuslaitosten harjoituksissa ja koulutuksissa hyödynnettäväksi. Teos on jatkoa Pelastusopiston suunnittelija Kirmo Savolaisen vuonna 2011 julkaistulle Pelastustoiminta tieliikenneonnettomuuksissa -oppaalle.

Paras tekniikka pelastettavan näkökulmasta

Julkaisussa on tarkennettu työskentelyn ja harjoittelun perusteita niin, että keskeistä on pelastettavan huomioiminen onnettomuustilanteessa.

— Kun pelastusalalla aikaisemmin on painotettu pelastustekniikoita, uusi koulutusmateriaali ohjaa tekemään ratkaisuja, joissa ensisijaista on pelastettava. Esimerkiksi koulutusvideoissa painotetaan pelastettavaan otettavaa kontaktia, jonka jälkeen tehdään päätös käytettävistä tekniikoista, kertoo hankkeen suunnittelijana toiminut palomies Juho Mäki Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Pelastettavan arvioimisesta ja siirtämisestä ajoneuvosta on julkaisussa oma laaja lukunsa, jonka on kirjoittanut Pelastusopiston ensihoidon opettaja Hannu Ripatti.

Tekniikoiden osalta pyrkimyksenä on ollut yksinkertaistaa tekemistä ja ohjata pelastajia miettimään ratkaisuja etukäteen.

— Työkalujen käyttöharjoituksia tehdään paljon tyhjille autoille, ilman potilastilannetta. Nämä harjoitukset ovat toki tarpeellisia, mutta oleellisinta on pelastettavan mahdollisimman hyvä käsittely tilannepaikalla. Tekniikoiden käyttämisellä tulee aina olla pelastettavaa hyödyttävä tarkoitus. Esimerkiksi ajoneuvon tukeminen tehdään vain, jos pelastettava hyötyy siitä – ei siksi, että niin on totuttu tekemään.

Mäen mukaan julkaisun toivotaan yhtenäistävän pelastuslaitosten toimintamalleja esimerkiksi turvallisen toimintaympäristön perustamisesta tilannepaikalle.

— Turvallista ryhmittymistä ja ajoneuvojen sijoittamista koskevia ohjeita voivat pelastustoimen lisäksi hyödyntää myös muut tehtävään osallistuvat viranomaiset ja ensihoito, kertoo Mäki.

Julkaisun lisäksi kurssipohja ja havainnollistavia videoita

Tieliikennepelastaminen-julkaisun ohella Pelastusopiston hankkeessa tuotettiin sopimushenkilöstön tieliikennepelastamisen kurssi, jota voidaan hyödyntää tutkintokoulutuksissa ja sopimushenkilöstön koulutuksissa. Materiaalia päivitetään Koulumaali-oppimisympäristöön tarpeen mukaan.

Hankkeessa toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa videoita hyödynnettäväksi tieliikennepelastustehtäviin osallistuvan henkilöstön koulutuksessa. Videoita on sijoiteltu Tieliikennepelastaminen-julkaisuun tukemaan sen teksti- ja kuvasisältöjä.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa kaksi ajoneuvon rakenteita havainnollistavaa demoautoa. Autoja on purettu siten, että niiden rakenteet, turvajärjestelmät sekä esimerkiksi korkeajännitekaapelit ovat selvästi nähtävillä. Uusia henkilöautoja saatiin hankkeeseen yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Ajoneuvoja voidaan hyödyntää koulutuksissa, myös pelastuslaitoksilla.

Tieliikennepelastaminen-julkaisu on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi verkkoversiona Pelastusopiston oppimateriaaleissa.

Kuvassa tieliikennepelastajan varustus. Kuva: Pelastusopisto.

Lue lisää aiheesta