Pelastusopisto järjestää syyskuussa sarjan savusukellusseminaareja, joihin kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi osallistua verkon välityksellä.

Pelastusopistolla käynnissä oleva Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hanke tarjoaa syyskuun ajan kaikille avoimia verkkokoulutuksia.

Jäljellä on vielä kolme koulutusta: 8.9 Savusukellustekniikka 2020-luvulla, 15.9 Savusukeltajan fyysisen toimintakyvyn vaatimukset ja testaus ja 22.9. Savusukelluskoulutuksen ja -harjoitusten kehittäminen.

Kaikki seminaarit toteutetaan Teams-tilaisuuksina niin, että päivän aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä tilaisuutta kello 9.00–11.00 ja 18.00–20.00.

Verkkokoulutusten tavoitteena on kehittää yhdessä savusukelluskoulutusta, -tekniikoita ja -osaamista.

– Webinaarit ovat avoimia kaikille, joilla on halua vaikuttaa savusukelluksen kehitykseen ja koulutukseen. Seminaarien aikana on mahdollisuus kommentoida ja tuoda esille omia mielipiteitään sekä Teamsin chat-toiminnolla että myös puheenvuoroina. Toivomme tilaisuuksiin aktiivista keskustelua, kertoo suunnittelija Ville Ala-Kokko Pelastusopistolta.

Esillä toimintakykyvaatimukset ja uudistuva koulutus

Seminaarisarjan ensimmäisessä tilaisuudessa 1.9. esiteltiin vuoden alussa toteutetun savusukellus- ja sammutustekniikan osaamiskyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasi 1635 pelastusalalla toimivaa henkilöä.

Seuraavassa 8.9. koulutuksessa Savusukellustekniikka 2020-luvulla esillä on muun muassa täydentävät sammutustekniikat. Vierailijana on yliopettaja Ismo Huttu.

– Yhtenä tärkeänä teemana tulee olemaan savusukelluksen aloittaminen: mitkä kaikki seikat vaikuttavat siihen, milloin järkevää ja turvallista aloittaa savusukeltaminen? Tämän päätöksen tekeminen ei ole aivan yksiselitteistä, sanoo Ala-Kokko.

– Keskustelemme myös lämpökameran avulla tehtävästä savusukelluksesta. Lämpökamerat ovat olleet pelastustoimessa pitkään käytössä, mutta oppimateriaaleissa ei ole yhtenäistä toimintamallia niiden hyödyntämiseen. Lämpökamera kuitenkin muuttaa savusukelluksen teknistä suorittamista.

Hutun vetämässä koulutuksessa esitellään myös hollantilaistaustainen sammutustaktiikan nelikenttämalli.

 

”Mitkä kaikki seikat vaikuttavat siihen, milloin järkevää ja turvallista aloittaa savusukeltaminen? Tämän päätöksen tekeminen ei ole aivan yksiselitteistä.”

 

Kolmannessa koulutuksessa Savusukeltajan fyysisen toimintakyvyn vaatimukset ja testaus vieraana on vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitokselta. Tilaisuudessa on luvassa tietoa muun muassa hankkeesta, jossa kehitetään ns. Oulun mallin savusukelluksen testiä.

Sarjan päättävässä seminaarissa Savusukelluskoulutuksen ja -harjoitusten kehittäminen aiheena on muun muassa savusukelluskoulutuksen uusiutuminen sekä pelastajakoulutuksessa että sopimushenkilökoulutuksessa.

Verkkokoulutuksiin ehtii vielä ilmoittautua

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Pelastusopiston sivulla, ja ilmoittautumisaika päättyy jokaista tilaisuutta edeltävänä päivänä eli maanantaina kello 12.00.


 

Uusi savusukellusopas tulee ensi vuonna

Pelastusopisto avoimet savusukellusseminaarit ovat osa savusukellusosaamisen kehittämishanketta, jossa tuloksena valmistuu päivitetty savusukellusopas pelastusalan käyttöön.

Opas ilmestyy ensi vuoden alkupuolella sähköisenä julkaisuna. Tekstin tueksi julkaisuun tulee kymmenittäin tehokkaaseen ja turvalliseen savusukellukseen opastavia videoita.

 

Kuva: Harjoitus käynnistymässä Pelastusopiston harjoitusalueella.

Lue lisää aiheesta