Tampereella harjoiteltiin marraskuussa käyttöön otettavassa rantatunnelissa. Lohjalla 1-tien Karnaisten tunnelissa järjestettiin EU:n tietunnelidirektiivin mukainen harjoitus.

Karnaisten moottoritietunneli (2230 metriä) 1-tiellä Lohjan ja Muurlan välillä on toistaiseksi pitänyt hallussaan Suomen pisimmän tietunnelin titteliä. Lähiviikkoina käyttöön otettava Tampereen Rantaväylä (2320 metriä) valtatie 12:lla ottaa ykköspaikan pienellä mutta ratkaisevalla erolla.

Kummassakin tunnelissa on syksyn aikana harjoiteltu onnettomuuksien varalta ja kummassakin viimeinen harjoituspäivä sattui samalle päivälle, 22. syyskuuta.

Karnaisten harjoituksiin osallistuivat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Liikennevirasto sekä alueelliset kunnossapitotoimijat.

Ensimmäisessä harjoituksessa aiheena oli tunnelissa tapahtuva liikenneonnettomuuden raivaus sekä ensihoidossa potilaiden luokittelu. Osallisena oli kuorma-auto, sitä ohittamaan lähtenyt henkilöauto sekä linja-auto. Toisessa harjoituksessa oli tulipalo, joka aiheutui henkilöauton peräänajosta asuntovaunuyhdistelmän kanssa.

1-tiellä Muurlan ja Lohjan välillä on yhteensä seitsemän tunnelia, joiden yhteispituus on 5,7 kilometriä. EU:n tunnelidirektiivi määrää pelastustoimelle säännölliset harjoitukset yli 500 metrin tieliikennetunneleissa.

Fyysisiä harjoituksia Karnaisissa on avaaminen mukaan lukien ollut kolme kappaletta. Neljän vuoden välein on pelastusharjoitus, jonka lisäksi tehdään johto- ja viestiharjoituksia, seuraavaksi kahden vuoden päästä.

Tampereella Rantaväylän tunnelissa on syksyn aikana harjoiteltu neljään otteeseen erilaisia onnettomuusskenaarioita. Viimeisellä kerralla harjoiteltiin onnettomuutta, jossa liikenneonnettomuuden vaurioittamasta kuorma-autosta valuu ammoniakkia tunneliin.

Vaarallisten aineiden onnettomuutta haluttiin harjoitella, sillä VAK-kuljetuksia Rantaväylän kautta tullaan ajamaan, vaikka pelastuslaitos olisi halunnut ohjata ne muualta. Tiettyä jakelu- ja kuljetusliikennettä väylän läpi kuitenkin menee, joten vaarallisten aineiden onnettomuuksiin täytyy varautua.

Harjoitukseen osallistuivat Pirkanmaan pelastuslaitos, Sisä-Suomen poliisilaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ensihoitokeskus, Hätäkeskuslaitos, Liikennevirasto, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Ely-keskus sekä hankkeen rakennuttaja Allianssi.

Pelastuslaitoksen tavoitteena harjoituksessa oli operatiivisen toiminnan ja taktiikan harjoittelun lisäksi muun muassa tietunnelin turvajärjestelmien hallinnan sekä viestiyhteyksien hallinnan harjoittelu. Mukana oli myös tiedottamisen harjoittelu sosiaalisessa mediassa.

Erityispaino oli pelastuslaitoksen tilannekeskuksen ja Liikenneviraston tieliikennekeskuksen viranomaisyhteistyössä. Onnettomuuden alkutiedot ovat tärkeitä, jotta vältytään väärät ajoreitit ja lähestymissuunnat.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteena Rantaväylän tunnelin rakennushankkeessa on ollut, että tunneli on paitsi Suomen pisin, myös turvallisin.

Tampereella Liikenneviraston ja pelastuslaitoksen tilannekeskukset ovat vuoden 2015 alusta asti toimineet yhteisissä tiloissa Kaupissa, entisen hätäkeskuksen tiloissa. Palopäällikkö Vakkilainen korostaa, että yhteistyö on ainutlaatuista kansainvälisestikin ja antaa mahdollisuuden entistä nopeampaan tiedonkulkuun.

  • Julkaistu Pelastusalan ammattilaisessa 14.10.2016. 
  • Lue koko juttu näköislehdestä:

 

Lue lisää aiheesta