Eduskuntavaalien alla käytävässä keskustelussa Suomen tulevaisuudesta tulee kuulua myös pelastusalan ääni. SPALin eduskuntavaalitavoitteilla keskusteluun halutaan nostaa niitä tarvittavia toimenpiteitä, joilla pelastusala pystyy varautumaan tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin.

Seuraavalla hallituskaudella toteutettavaksi esitetyt kolme turvallisuuden tekijää koskevat henkilöstön riittävyyttä, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistusta sekä pelastusalan ammattilaisten yhdenvertaista oikeusturvaa rikoslakia päivittämällä. Tavoitteiden sisältö koskee SPALin liittohallituksen puheenjohtajan Ilkka Mustakankaan mukaan pelastusalan perusedellytyksiä.

– Tämä on meidän alamme kivijalka. Jos meillä ei ole osaavaa henkilöstöä ja koulutusjärjestelmät kunnossa, ei pelastusalan kokonaisuus pysty tuottamaan sitä, mitä siltä haetaan. Henkilöstövaje ja koulutuksen uudistaminen kulkevat käsi kädessä – osaamisen on oltava tätä päivää, jotta seurauksena alalla on jatkossa myös vetovoimaa, Mustakangas sanoo.

Nyt kärjeksi nostetut teemat eivät ole SPALille uusia, vaan niiden eteen on tehty aktiivista työtä jo pitkään.

– Esimerkiksi tuleva henkilöstövaje on tunnistettu meillä jo hyvissä ajoin, ja työtä sen kanssa on tehty vuosia, Mustakangas toteaa.

Tavoitteiden keskusteluun saattaminen on seuraava askel niiden toteutumiseksi. Sitä tehdään niin liiton omia viestintäkanavia käyttäen kuin lähestymällä suoraan tulevia kansanedustajia yli puoluerajojen.

– Pyrimme pääsemään keskusteluun eri puolueiden tilaisuuksissa sekä turuilla ja toreilla. Sanoman esiintuominen vaatii kovaa jalkatyötä. Toivottavasti myös saavutamme itselle asettamamme tavoitteet keskusteluun mukaan pääsemisestä.

Nyt asetetut tavoitteet ovat jatkumoa hyvinvointialuevaaleille, joissa Mustakankaan mukaan SPALille tärkeitä asioita saatiin tuotua esiin hyvin. Näkyvyyttä saatiin erilaisissa medioissa, ja varsinkin valtakunnallinen pula pelastajista nousi puheenaiheeksi. Hän uskoo, että myös tässä kampanjassa viestin esiin tuominen onnistuu.

”Meillä pitää olla rohkeutta katsoa tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen”

Pelastusalan koulutusmäärien kaksinkertaistaminen ja koulutusuudistus ovat isoja kokonaisuuksia, jotka koskevat koko maata. Mustakankaan mukaan tavoitteiden toteutuksessa tulisi keskittyä olemassa olevien rakenteiden ja järjestelmien kehittämiseen ja päivittämiseen tähän päivään. Liiallinen sirpaloituminen alan uudistamisessa tuskin johtaisi hyvään lopputulokseen.

– Liian nopeasti tehdyt hätäratkaisut voivat aiheuttaa sen, että resurssit valuvat liian moneen eri suuntaan ilman haluttua vaikutusta. Prosessin on alusta alkaen oltava hallittu ja päämäärä uudistuksissa selkeä.

Koulutusuudistus on teema, josta löytyy monia näkemyksiä. Mielipiteet jakautuvat niin SPALin jäsenistössä kuin pelastustoimessakin yksinkertaistetusti sen välillä, tulisiko tulevaisuuden pelastajatutkinnon olla AMK-pohjainen vai ei.

– Loppujen lopuksi liittohallituksessa, jossa tavoitteita käsiteltiin, olimme kuitenkin yksimielisiä asiasta. Haluan korostaa, että meillä pitää olla rohkeutta katsoa tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen. Osaamisen vaatimukset alalla kasvavat sitä mukaa, kun yhteiskunta kehittyy ja toimintaympäristö muuttuu. Koulutusjärjestelmän ja osaamisen vaatimusten on kuljettava siinä rinnalla samaa tahtia.

Rikoslain päivittäminen pelastusalan ammattilaisten suojaksi on myös asia, jonka eteen SPAL on tehnyt töitä jo vuosia.

– Lakihankkeiden läpivieminen eduskunnassa vaatii pitkäjänteistä työtä. Tämä on useamman vaalikauden teema, ja olisi väärin jäseniäkin kohtaan, jos sitä ei nostettaisi nytkin vahvasti esiin. Poliittisten tahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella epäkohta kuitenkin tunnistetaan. Tulevaisuuden turvallisuusympäristöä ja yhteiskunnan tilaa katsoessa muutos on perusteltu ja sille on tarvetta, Mustakangas toteaa.

Teksti: Eemeli Sarka 
Kuva: Mikko Vähäniitty

Tutustu SPALin eduskuntavaalitavoitteisiin ja ehdokkaina oleviin jäseniin.

Lue lisää aiheesta